Likestillingsloven 40 år

Av
DEL

LeserbrevDen fikk vi I 1979. I denne loven understrekes det blant annet lik rett til utdanning, lik lønn for arbeid av lik verdi, likestilling ved ansettelse, nei til kjønnstrakassering, dessuten krav at det i offentlig utvalg skal være 40 prosent kvinner. Hva viser så forskningen om dette i dag? Nå jobber 63 prosent av kvinner i yrkesaktiv alder heltid. 37 prosent er deltids- sysselsatt, mange har uønsket deltid og må jakte på ekstravakter for å få økonomien til å gå opp. De stenges ut fra boligmarkedet fordi de har for lav stillingsprosent. Kvinner har lavere lønnsinntekt enn menn. Det medfører at det blir mere lønnsomt for familien at kvinner blir hjemme med syke barn. Selv om kvinner er yrkesaktive, utfører de 60 prosent av arbeidet i hjemmet, noe som i kvinneforskningen uttales som dobbeltarbeid. Undersøkelser viser at de familier som evner å ha mest mulig lik ansvarsfordeling i familielivet, i mindre grad går fra hverandre. Selv om Norge framstår som et likestilt land, er tendensen at kvinneoppgaver og kvinners arbeid nedprioriteres. I kvinneforskning heter det at der kvinner kommer inn, går makten ut. I tillegg mister prestisjejobber anseelse og status ved inntreden av kvinner. Forskningen viser at kvinner er også er mer sykmeldte og blir mer utbrente enn menn i arbeidslivet. Derfor etterlyses det ikke bare større tilrettelegging av arbeidslivet og mer fleksible arbeidsordninger, men påpekes at det bør stilles strengere krav til mannens ansvar og deltakelse i familielivet. Gjennom undersøkelser har det vist at skilsmisser unngås i familier hvor far involverer seg i arbeid hjemme. Dessverre ser en at den patriarkalske samfunnsordenen viser seg å være motstandsdyktig, selv om det finnes endringsvilje for et mer likeverdig samfunn. Så for framtidens kvinner er det å håpe at en må ikke bare tro at vi har full likestilling, men fortsatt arbeide videre på det samfunnsinteresserte kvinner tidligere har oppnådd. Det ville sikkert være bra for likestillingen om både kvinner og menn valgte mer utradisjonelle yrker og dermed kunne få mer samkvem i arbeidslivet, at en fikk menn inn i omsorg og kvinner inn i boligbygging for å ta et eksempel.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags