Lite å høre fra eldrerådet: Hvor blir det av kommunens vaktbikkje?

Av
DEL

LeserbrevSå bra!
Jørund Hassels innlegg i HA 19. august som angår nye regler for eldrerådene bør leses av alle samfunnsinteresserte.
Som han skriver: dette handler om hvordan samfunnet skal verdsette eldre, med innhold og tilbud i hverdagen og tilgjengelighet til aktiviteter.

Fungerer dagens eldreråd etter målsettingene? Neppe. Hva hører vi fra eldrerådene i kommunene? Svært lite.
Eldrerådet er et rådgivende organ. Deres råd skal framføres ved godkjennelse av bygningstekniske detaljer ved nybygg og andre foretak der eldre ferdes. Det blir gjort. Men alt det andre?
Per definisjon skal eldrerådet være kommunenes vaktbikkje for eldre og regnes etter de nye reglene som et folkevalgt organ. De skal ellers selv kunne ta opp saker som angår de eldres livssituasjon, ikke minst når urett begås. Det skal sørges for at aldersdiskriminering ikke skjer i henhold til lovverket. Som eksempel kan nevnes når styrer, råd og utvalg skal utnevnes.
Men rådets mandat går langt videre.
I Jørund Hassels artikkel påpekes behovet for opplæring for rådsmedlemmer. Skal et råd fungere, er det viktig at alle kjenner regler og målsetting. I håndbok for opplæring fra Fagforbundet og Pensjonistforbundet heter det at å være rådsmedlem krever innsats hele året, ikke bare å delta i medlemsmøter. Det vises også til til at medlemmene i eldreråd forventes å ha oversikt og bred kunnskap om sitt område og at det er deres plikt å innhente dette.

I dag er eldrerådene lite synbare. Spør du folk om hva de vet om eldrerådene og deres arbeid og sammensetning, blir oftest svarene blanke. Slik bør ikke offentlige organer være kjent som.
I kommunestyret bør de kunne kreve møte- og talerett i saker som angår deres område, eller som Jørund Hassel i sin artikkel foreslår: subsidiært å innføre en spørretime i kommunestyret, der rådenes standpunkter kan nå fram til besluttende organer.
Nå står vi foran valg av eldreråd.
Det er et stort ansvar å bekle dette organet. Det handler om eldres levekår og være aktiv som rådgivende organ for bestemmende organer ved å være de eldres stemme.
Dette krever et eldreråd med kvalifiserte og ikke minst motiverte medlemmer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags