Manglende informasjon til elever og foreldre ved trussel om masseskyting

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Forrige ukes nyhetsdekning vedrørende trussel om masseskyting på flere skoler i Innlandet fikk nok mange til å sette morgenkaffen i vrangstrupen i går.

Nyheten i seg selv var nå en ting.

Men det var flere andre veldig overraskende aspekter ved denne dagen:

1. At det kun var utstedt et par politipatruljer ved de ulike skolene og ellers forløp dagen seg som normalt.

2. Det framkom i Ringsaker Blad sitt intervju med tre unge gutter på Ringsaker Videregående skole litt utpå dagen, at de først hadde blitt kjent med denne trusselen via Ringsaker blad sin journalist kl. 9.45. De hadde altså vært på skolen i flere timer uten å være klar over situasjonen. Og de hadde åpenbart ikke blitt informert om dette av sine lærere, og hadde derfor opplevelsen av at dette var en helt alminnelig skoledag.

3. Først en stund etter skolestart framkom det i nyhetene at politiet ikke anså trusselen som reell. Det vil altså si at ungdommene har møtt opp på skolen, intetanende, mens politiet fortsatt var usikre på om trusselen var reell.

4. Burde ikke elever og foreldre blitt informert så snart skolen var gjort med kjent med denne situasjonen? Slik at de selv kunne foretatt en vurdering på om de eventuelt ønsket å utsette seg selv for risikoen ved oppmøte i dag?

5. Det er også veldig overraskende at elevene ikke fikk en orientering ved skoledagens start.

Det kan virke som at det er nødvendig med en gjennomgang av rutiner for informasjonsflyt og hvordan skolen og elevene skal opptre dersom lignende trusler oppstår på nytt.

Som et minimum bør elevene informeres så snart som overhodet mulig, slik at de er våkne og oppmerksomme på det som foregår rundt seg.

Det må kunne forventes at ungdommene er trygge og ivaretatt når de oppholder seg på skolen, og det skal ikke være slik at verken foreldre eller barn skal behøve å bekymre seg for om noe liknende kan oppstå uten å få beskjed så snart slik kunnskap foreligger!

Vi må bare erkjenne at vi lever i et samfunn i endring, og offentlige instanser må ta innover seg at det er et annerledes risikobilde i dag enn det vi hadde få år tilbake i tid.

Håper derfor skolene tar dette på alvor og at de ved hjelp av profesjonelle på området får etablert snarlige rutiner for håndtering av slike uønskede hendelser. – Uavhengig av om det viser seg å være reelle eller ikke reelle trusler!

Skolene bør ha informasjonsplikt i slike alvorlige situasjoner og elevene må ha rett på rask informasjon.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags