Nedleggelse av av Fagernes skole - saken bør utsettes

Av
DEL

Leserbrev
Rådmannen i Ringsaker kommune la som vanlig fram sitt forslag til budsjett i midten av november. En sak har fått desidert mest oppslag i media av de forslagene som ble lagt fram er en eventuell nedleggelse av Fagernes skole. Det er så absolutt ikke første gangen det har vært mørke skyer over denne skolen i berømte Lucky Næroset men hver gang har skolen klart å overleve. For en som har 20 år bak seg i lokalpolitikken i Ringsaker er det ikke få møter og befaringer jeg har vært på som har omhandlet nedleggelse av grendeskoler i Ringsaker inkludert Fagernes skole.

Det som har blitt gjentatt flere ganger i høst er at elevtallet på Fagernes har sunket fra ca. 100 elever i 2011 til 55 elever i 2019 og at dette brukes som et argument for å legge ned skolen. Det blir også hevdet at mange elever har sluttet på Fagernes og begynt på nye Moelv skole. Dette blir etter det jeg har hørt tilbakevist av FAU ved Fagernes skole.

Ringsaker KrF har i mange år vært en forkjemper for å bevare en desentralisert skolestruktur i kommunen. Men når saken om nedleggelse av barneskolene på Nes var oppe til avstemming i desember 2004 stemte jeg for. Det var for øvrig et enstemmig vedtak. Grunnen til at det ble slik var at her var foreldrene enige om at det beste for både elever, foreldre og hele Nes-bygda var å bygge en ny skole. Det er viktig som lokalpolitiker å lytte til befolkningen og i dette tilfelle foreldrene ved skolene. Det samme gjelder også i saken som omhandler Fagernes skole.

Når man foreslår å legge ned en skole er det viktig at man har en god prosess i forkant av vedtaket. Jeg er redd for at denne prosessen som nå går i forbindelse med Fagernes skole aldri vil bli god så lenge forslaget går utpå å vedta nedleggelse allerede i budsjettmøtet den 18. desember.
For å underbygge dette enda mer: I dagens politiske ledelse har AP, SV og MDG flertall sammen. Hvis de i forkant av formannskapsmøtet neste onsdag blir enige om å støtte forslaget fra rådmannen vil i praksis Fagernes skole sin skjebne være avgjort mindre enn tre uker etter at budsjettforslaget ble lagt fram. Jeg verken håper eller tror at saken ender på denne måten. Oppvekstkomiteen må i det minste få lov til å diskutere saken og komme med et forslag før saken går til formannskapet og deretter til kommunestyret.

Det er tillyst stort folkemøte på Nærvang torsdag den 28. november og nærosingene har vist før at de står oppreist i stormen og det håper jeg de gjør denne gangen også. Uansett utfall håper jeg på en god prosess. For å få til det bør saken nødvendigvis utsettes og ikke vedtas i forbindelse med budsjett for 2020.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags