Nedleggelse av Hamar flyplass? Har ikke Hamar kommune snart gjort nok feil nå?

Av
DEL

LeserbrevHar nå over lengre tid observert ulike saker som pågår i Hamar kommune og har egentlig sukket litt med et snev av lettelse over at det «heldigvis ikke angår oss her i Ringsaker».

Men nå den seneste uken har det vært flere oppslag knyttet til Hamars store tomtemangel, diskusjoner rundt nedlegging av Flyplassen, Busterud står fram og hevder at manglende tomter i Hamar medfører at potensielle innbyggere velger Ringsaker! -Da selvsagt med Hamar flyplass i bakgrunn.

Som innbygger i Ringsaker som nabokommune, er en eventuell nedleggelse av flyplassen noe som også vil berøre oss i Ringsaker. Hamar er den eneste flyplassen i mange mils avstand. Det ligger til rette for småflytreninger og aktiviteter nå i fredens tid som mange har stor glede av, men vi må ikke slutte å tenke på morgendagen! Det kjæm en dag i mårå og da kan den bli svært viktig i beredskapsøyemed. Med dagens klimaendringer og ekstremvær, kan vi også vanskelig se for oss hvilke utfordringer vi kan stå overfor i framtiden. Forleden uke var det ekstremnedbør, og boligfelt i Brumunddal ble omgjort til elver. Neste gang kan det være skogbrann, det vites ei. En eventuell nedleggelse av Hamar flyplass vil ikke bare ramme Hamars innbyggere, men hele regionen. Det er tragisk om så skjer!

Dessverre synes hele bildet av bildet av Hamar kommune slik de framstilles, ut til å være preget av manglende planlegging, ingen overordnet strategi. Rådmenn inn og ut. Ingen samlende, målrettet leder. Situasjonen ville trolig ikke vært som den er i dag med en god kommuneplan- og arealplanlegging.

Men det virker nesten som at Hamar kommune ikke lenger klarer å se skogen for bare trær!? Det er mange muligheter når det angår boligarealer, det kan bare hende at det må tenkes litt nytt. Rett og slett kna om deigen litt.

Eksempler;
1. Dersom det blir vedtatt en østlig trasé for jernbanen er det en gavepakke til Hamar kommune! Det vil åpne seg enorme arealer for annen utnyttelse. Dette burde planarbeidet startes med nå, om det ikke allerede er i gang.

2. Boligtomter på Ingeberg? Vang? Vestre Alu- en fin liten indrefilet å starte med tomteutvikling og salg på, med både krem-utsikt og god beliggenhet i et etablert boligområde?

3. Det ligger store begrensninger ift. arealutnyttelse på tomtene i Hamar. Tomteprisen blir da svært høy og samsvarer ikke når du kun får sette opp mini-hus. Her kan det gjøres tilpasninger, utvises fleksibilitet, revideringer.

Til sist vil jeg bare legge til at folk flytter trolig ikke til Ringsaker pga. manglende boligtomter i Hamar kommune. Forstår at Busterud kan være av den oppfatningen, men for den gjengse Ringsaksokning så er ikke Hamar et naturlig førstevalg.

Folk som flytter til Ringsaker kommer fordi stadig flere innser at Ringsaker er en utrolig flott kommune, med gode botilbud!

Så vår appell til deg, Busterud, muligens fånyttes, men på vegne av mange både Ringsaksokninger og Hamarsinger

La nå for all del flyplassen få stå i fred! – Dere har så mange andre muligheter!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags