Norges beste videregående skole

Av
DEL

LeserbrevI Innlandet går vi til valg på å skape Norges beste videregående skole. Dette skal vi klare gjennom godt arbeid.

Innlandet Arbeiderparti går til valg på læreplassgaranti, skolefrokost på alle skoler, skolehelsetjeneste tilgjengelig hver dag, mer tillit til lærerne og enda bedre samarbeid mellom skole og arbeidslivet.

Vi har et godt utgangspunkt i Innlandet. Både Hedmark og Oppland har de siste årene hatt en jevn stigning i gjennomføring, dette kommer blant annet av målrettet jobbing og tidlig innsats. Vi har sett hva som funker og vil gjøre mer av det. Kultur for læring, målretta prosjekter, gode overganger og et godt samarbeid med kommunene for å tydeliggjøre betydningen av grunnskolepoengene til ungdommene - drar oss i riktig retning. Tett oppfølging fra dag en er nødvendig - det må det være ressurser til!

Fokus for Innlandet Arbeiderparti er bl.a. videre; sluttere - hvorfor velger du å avslutte skolegangen din og hva kan vi gjøre for å hjelpe deg? Ungdommenes livsmestring og tett oppfølging er viktige stikkord. Vi ønsker å sette livsmestring på dagsorden.

Innlandet Arbeiderparti skal fortsette å satse på yrkesfag. Vi går derfor til valg på læreplass til alle. Det skal vi få til fordi vi bl.a. har et godt samarbeid med næringslivet. Samarbeidet gir oss muligheten til å utvikle riktig kompetanse, riktig dimensjonering og et trygt og seriøst arbeidsliv for lærlingene. Vi har hatt en målrettet satsning på yrkesfag, det gjør at over 50 % av søkere på VG1 i Oppland og tett opptil 50 % i Hedmark søker yrkesfag. Vi vet at vi trenger mange fagarbeidere og det skal vi levere på!

Innlandet er et land med mye distrikt, vi skal utvikle distriktene og gjøre det attraktivt å bo i hele fylket vårt. AP vedtok på Landsmøte distriktmanifestet, her er det mye god politikk for Innlandet. Noe av løsningen ligger i å utvikle hele Innlandet, med fokus på kompetanse og framtidige behov. Er vi gode på dette økter attraktiviteten for distriktene våre.

Gode skolesaker, tydelig budskap, godt samarbeid med næringslivet og ungdommen bidrar til at vi får lov til å utvikle Norges beste videregående skole?

Vi er klare for en tydelig utvikling av Innlandet! Der vi løfter de gode sakene og ser framover.

Kjerstin Lundgård


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags