Personvalg eller politikk?

Fra den pågående valgkampen

Fra den pågående valgkampen Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Etter min oppfatning så skal et kommunevalg dreie seg om hva slags politikk det er behov for i kommunen den kommende perioden. Hvem som skal stå i front som ordfører og «drive» denne politikken kan bli avgjørende for om den gjennomføres og lykkes! I Ringsaker er det vel egentlig bare to reelle ordførerkandidater i Sps Odd-Amund Lundberg og AP`s Anita Ihle Steen! Begge meget godt skikkede kandidater på forhånd.
Ihle Steen har en fordel i utgangspunktet da hun er kjent av folket etter å ha stått i rollen i flere år, tuftet på et rent flertall i kommunestyresalen! Dette har gjort at hun med rådmannen som meget god medspiller har kunnet styre og stelle uten nødvendigvis å måtte vise stor statsmannskunst. Da hun samtidig har vist seg som en sosialt romslig og åpen person, har hun vunnet mange venner!
Odd-Amund er heller ingen novise i Ringsakerpolitikken med en meget aktiv periode i kommunestyret for SP bak seg nå. Han har frontet mange tunge saker som opposisjonsleder i perioden, og stått støtt i ordskiftene! Etter et liv med HR og personalutviklingsoppgaver i privat og offentlig sektor ser jeg i Odd-Amund et stort lederemne som i en alder av drøye 40 år er klar for større oppgaver! Vi er svært fornøyd med at han har stilt seg til rådighet for SP som ordførerkandidat! Vi er heldige! Han er også en sosialt romslig og åpen person som folk vil komme til å like godt.
Nå er det imidlertid slik at et kommunevalg i Norge ikke er det samme som et presidentvalg i USA. Personvalg! Det avgjørende her er med hvilke politiske grep vil de ulike aktørene løse kommunens og innbyggernes økonomiske, sosiale og velferdsmessige oppgaver som venter.
Etter flere mannsaldre med AP-styre, som i stor grad har vært vellykket for oppbyggingen etter krigen og utviklingen av et samfunn med likeverd for folk, ser vi at det nå er klart for fortsatt vektlegging av disse verdiene og samtidig sørge for nærhet, langsiktighet og bærekraft for utviklingen. Da kan det være vellykket med en ung og fordomsfri ny ordfører! Bruk stemmeretten din! Godt valg!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags