Rådmannens budsjettforslag

Av
DEL

LeserbrevRådmannens budsjettforslag skaper engasjement. Budsjett for 2020 er en svært viktig sak som er av stor betydning for veldig mange. Det har jeg stor forståelse for! Nå er det politikerne som skal gjøre eventuelle endringer før vedtak kommunestyret 18.des. Det er i år et stramt budsjettopplegg, som gjør situasjonen krevende: overforbruk innen pleie- og omsorgstjenesten og innen barnehagebudsjettet pga. økt tilskudd til private barnehager. I tillegg kommer merutgiftene knyttet til lønnsoppgjøret.

Mye engasjement blir det naturlig nok rundt forslaget til rådmannen om å legge ned Fagernes skole.

Ole Kristian Barli (SP) som jeg mener ikke kan stå uimotsagt.

Vi er alle er opptatt av og å ha gode tilbud i hele kommune. Vi politikere kan gjør en del for å sikre bosetning i hele kommunen, men til syvende å sist må folk få velge selv hvor de vil bo og vi ser, ikke bare i Ringsaker, men i hele landet ønsket om å bo sentralt.

En skole har mye å si for ei bygd, men god utvikling må skje på flere områder. Hva kan vi i vår bygd gjøre for å skape ei bygd folk vi flytte til? Innbyggerne er med på å gjøre bygdene gode.

I 2021 er vi enige i at vi håper vi får en nye regjering, som vil prioritere kommunene mer enn dagens regjering. Økte overføringer trengs for å kunne finansiere stadig nye oppgaver og tjenester. Vi skal fortsette å utvikle våre tjenester til de beste for våre innbyggere.

Barli sier «hvorfor må det igjen gå utover barna våre» og at barna er ei svak gruppe. Hva mener Barli med dette? Så vidt jeg vet og har erfart har kommunen bl.a. gjennom politiske vedtak hatt en stor satsning på barn og unge - lista er lang over investeringer. Våre barn skal ha alle muligheter i gode skolelokaler.

Tilbud til barn og unge har blitt styrket og løftet gjennom flere år. Dette gjør vi bl.a fordi barn og unge må ha en god opplevelse av å vokse opp i Ringsaker, slik at det er interessant å flytte tilbake til Ringsaker - for her er det bra for familier å bosette seg!

Vi har investert mye i Ringsaker over flere år, resultater av dette ser vi i befolkningsvekst og næringsetablering, Ringsaker gjør mye bra som gir positive ringvirkninger.
Gode møteplasser for ALLE, har vi satset mye på. I AP er vi opptatt nettopp dette, arenaer som skal være tilgjengelig for alle – dette har vi lyktes med og det skal vi være stolte over.
På samme måte har vi flotte naturområder i hele kommunen, som også er for alle, er gratis og som det skjer mye positivt rundt.

Å bygge nytt sjukehjem i Moelv er en av sakene AP har frontet. Dette gjør vi for å tilby våre brukere en moderne eldreomsorg, det fortjener det og fordi våre dyktige ansatte skal ha gode arbeidsforhold. Regner med at også SP er opptatt av dette?

I Ringsaker skal vi ha gode skoler, med et godt innhold som gir god læring til våre elever.

Vi i AP er opptatt av et budsjett i balanse, som støtter opp om strategien om vekst og utvikling. Vi er opptatt av å gi gode tilbud i hele kommunen. For å få til dette skjer det endinger, også for å ruste for oss for framtida, det må vi håndtere på best mulig måte.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags