Såkalt anstrengt kommuneøkonomi

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nå snakkes det om dårligere kommuneøkonomi i enkelte kommuner, også i Ringsaker kommune. Da må jeg bare fortelle om at en av de viktigste indikatorene på kommuneøkonomiens tilstand i Norge, er antallet kommuner som befinner seg på Robek -listen og som dermed er i økonomisk ubalanse. Dette antallet er nå historisk lavt etter at regjeringen gjennom flere år har ført en politikk som har styrket kommuneøkonomien. Et resultat av dette er at flere kommuner kommer i økonomisk balanse. I 2016 var 47 kommuner registrert på Robek-listen og ved utgangen av 2019 så var det 10 kommuner.

Bedringen av kommuneøkonomien medførte at regjeringen i revidert nasjonalbudsjett styrket tilskuddene til en rekke kommunale velferdsordninger.

Regjeringen har lenge hatt som mål å redusere barnefattigdom. I den forbindelse økte regjeringen bostøtten for barnefamilier og andre større husstander med 66 millioner kroner i 2019. I tillegg økte tilskuddet til etablering med 117,5 millioner kroner, noe som vil medføre at flere barnefamilier kan gå fra å leie til å eie bolig.

Tilsvarende økte tilskuddet til heldøgns omsorgsplasser med 900 plasser, og gir et nytt investeringstilskudd til lokalkjøkken på sykehjem og i omsorgsboliger.

Nå skal posisjonen i Ringsaker prøve å vri seg unna og legge skylda på regjeringen for kommuneøkonomien, men nå får flertallet i kommunestyret gå i seg selv og ta ansvar for sine handlinger og vedtak. Bruke penger til godt helse og omsorgsarbeid, vedlikehold av skoler og veier er langt viktigere å bruke penger til enn kulturarrangementer, forskjønnelse av sentrum og flotte parker. FrP er ikke imot forskjønnelse, men det må forgå i riktig rekkefølge. Primæroppgavene er viktigst!

Jeg vil påstå at de utfordringene vi ser i omsorgsarbeidet i dag har flertallet i kommunestyret gjennom flere år skylda for da disse oppgavene ikke er prioritert godt nok. De sa også nei til å søke om statlig finansiert omsorgsarbeid som FrP 18. desember 2019 la fram en interpellasjon om i kommunestyret som kunne gjort hverdagen til brukere og til de innenfor omsorgsfagene langt lettere, og ikke minst for kommunen. En kunne frigjort massevis av økonomiske midler til andre viktige formål da staten ville ha tatt så å si alle kostnadene innenfor omsorgsarbeid i tre år med en nedtrapping på 60 og 40 % de to siste årene fra 2020 til 2024. Men stoltheten lenge leve så lenge vi har eiendomsskatten!

Jeg synes synd på kommunalsjefen for omsorg i Ringsaker og vil ta han i forsvar for makan til å sette et virksomhetsområde i knipe skal man lete lenge etter når man ser hva som prioriteres i kommunen. Det som er viktig er at dette området må prioriteres langt sterkere for at ikke dette skal bli et område som skal stå omtalt negativt i avisene hver måned. Vet at det innenfor rammene som er i dag så blir det gjort mye bra, men det må bli slik at det føles tilstrekkelig å jobbe innenfor dette området. Hva slags rekruttering vil vi få innenfor dette området hvis det hver måned skal være noe negativt i media om dette? Da må viljen blant politikere være der til å tenke nytt og benytte seg av de muligheter staten kan bidra med og ikke holde på med sutring for at staten/regjeringen ikke bidrar nok. Vi vil ikke få det noe bedre i omsorgstjenestene hvis ikke flertallet i kommunestyret våkner å bidrar til å prøve å tenke nytt og bruke mulighetene!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags