Samle nødetatene på Rudshøgda!

Av
DEL

LeserbrevJeg leste en artikkel i Ringsaker Blad 20. juni hvor brannsjef i Ringsaker, Ragnar Sund kom med tanker om å bygge en ny brannstasjon på Rudshøgda hvor man slår i sammen Moelv og Brumunddal som vil ha en pris anslått til ca. 110 millioner slik det sto i artikkelen.
Ringsaker FrP støtter dette fullt ut for Ringsaker FrP har også omtalt dette tidligere i RB og HA. Det er helt riktig som Sund sier at i stedet for en modernisering av brannstasjonene i Moelv og Brumunddal så er dette mye mer riktig for framtiden å bygge en samlet enhet for de to plassene og legge det til Rudshøgda. Rudshøgda vil ha en beliggenhet som ligger midt imellom våre to byer og en responstid som er noenlunde lik og ligger innenfor kravene slik jeg har tolket det. Det vil nå en stor del av Ringsaker raskt med denne beliggenheten og en rask responstid/innsatstid til Moelv og Brumunddal når den nye 4- felts E6 står ferdig.

Ringsaker FrP ønsker ikke bare en ny brannstasjon, men en base for lokal ambulanse, og luftambulanse for Innlandet og få til en såkalt nødetat base der. Dette vil være naturlig grunnet beliggenheten i forhold til det nye sykehuset også for luftambulansen og ikke minst vil det ha en gunstig beliggenhet geografisk sett for Innlandet. Når det gjelder samling av disse etatene så vil dette bli ett betydelig mer robust og styrket beredskapssenter.
Ellers så ville det vært ønskelig at det lokale politiet også stasjonerte seg der for å gjøre denne nødetat basen komplett. Dette samlet ville bli veldig viktig samfunnsikkerhetsmessig. Dette er framtidig viktig og viktig allerede nå.
Her må vi se på kostnadene rundt dette og gjøre en vurdering ut ifra det videre når det gjelder en samlet modell, og hva de berørte parter tenker om dette, og om kommune/fylke og stat ønsker dette som en framtidig modell og være med å bidra, eller ønsker de å tviholde på det vi har i dag!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags