Skolemat – viktig for både miljø og læring

Av
DEL

LeserbrevLa det være helt klart. SP ønsket å realisere en skolematkonferanse åpen for alle. Norge er et av få land i Europa som ikke har skolemat, I Sverige og Finland er den gratis. Mat og måltider er en grunnleggende faktor for å fremme konsentrasjon og læring. Som landets største landbrukskommune burde vi gå foran. Ringsaker kommunestyremøte besluttet for få måneder siden følgende: «Det utredes en prøveordning med skolemat en eller flere dager i uka på alle eller noen utvalgte skoler.» SP hadde flere mål med skolematseminaret. Det ene var å presentere erfaringer om hva man kan oppnå med skolemåltider. Det andre var å vise hvordan skolemåltider kan organiseres, for det er ikke én modell som passer på alle skoler. Derfor hadde vi invitert forelesere fra flere kommuner, som har prøvd ulike modeller og fått gode resultater. SP ønsket å legge grunnlaget for en videre debatt. -Hvordan lykkes, hvordan kan elevene delta, og hvilke andre ressurser kan tas i bruk?.

De inviterte var; Anders Sandvik, ass rådmann Vinje og tidligere rektor. Han ville kunne formidle om erfaringen med gratis skolemat i ti år, vektlegge historien om den eleven som kom igjennom skolen på grunn av skolematen, og se dette i relasjon til at ungdom i Vinje klarer seg bra og til kommunens budsjetter. De har knapt hatt en konflikt på skolen på 5 år. Måltidet har blitt en viktig miljøfaktor. Det fungerer inkluderende og oppdragende. Alle elevene er høflige, – voksne og barn spiser sammen. Dette gjør integreringen lettere. Skolene i Vinje har valgt ulike modeller.Mona Pünther, i dag rektor på Landøya skole. Hun var den som snudde Heggedal skole ved å innføre skolemat. Hun kan fortelle om de to ungdomsskolene hun har ledet. Snuoperasjonen på Hovedgården er et talende eksempel. Landøya skole har egen kafédrift der elevene er ansvarlig. Flere fagområder bygges inn. – En annen måte å bygge skolemiljø på, med mat og måltid som et virkemiddel Ved Nes ungdomsskole har assistent Marte Kristine Hilstad skapt sin modell. Elevene kan kjøpe 1 skive med valgt pålegg til 5 kr, 2 skiver med pålegg og melk -10 kr. Det skjer en positiv sosialisering. Barna trives bedre. Daglig leder for Stiftelsen Skolematens Venner Unn Karin Olsen har arbeidet med skolemat gjennom mange år. En felles erfaring er at skolemåltider gir trivsel og styrker fellesskapet, forteller hun. Mange oppnår også bedre integrering og mindre konflikter. Når alle får en sunn lunsj, blir læringsmiljøet i klassen bedre, konsentrasjonen øker og elevene er klare for læring også på slutten av dagen.

Ut fra foredragsholderne/ panelet håper vi at Thomas Eriksen forstår at vi har samarbeidet med andre. Vi har fulgt opp våre valgløfter. Vi har tatt initiativ. Det var leit å måtte avblåse en så viktig konferanse. Kanskje var ikke tid og sted riktig, men vi kommer tilbake.

Denne kunnskapen trenger vi. Våre barn er det viktigste vi har.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags