Støyskjerming i Ringsaker

Av
DEL

LeserbrevDet bygges nå en flott firefelts E6 gjennom Ringsaker, og det bygges langs vegen skjerming mot bebyggelser og bedrifter! Det være seg med svære jordvoller eller skjermer av tre. Ringsaker FrP reagerer sterkt på at det mot bebyggelser og bedrifter så bygges støyskjerming som hindrer innsyn. De fleste bedrifter har valgt å etablere seg etter hovedveger for at de skal være synlige og for å få en god eksponeringseffekt. Da er det lite hensiktsmessig og svært lite tiltalende og etablere seg på disse områdene dersom man blir gjemt bak en jordvoll eller en støyskjerm av tre uten innsyn.
Støyskjermer er på sin plass mange steder, men det må innrømmes at det er vanskelig noen steder å se hensikten med det. Der det er påkrevet med støyskjerming mot bebyggelse og bedrifter/bedriftsområder så mener vi at det bør være støyskjerming av glass for innsyn! Det er veldig forståelig at de næringsdrivende er forbannet over det som er gjort, og vi i Ringsaker FrP har i hvert fall forståelse for det! Derfor så ønsker vi å høre om muligheten for å få endret dette slik at det kan settes opp støyskjermer av glass i stedet på disse plassene og at folk som ferdes der kan se disse og at bedriftene vises.
Vi vet hvor vanskelig det er med skilting for bedrifter, så derfor ser Ringsaker FrP det som nødvendig at dette blir gjort for eksponeringen og en hjelp for fortsatt utvikling og vekst for bedriftene og kommunen.

Ringsaker FrP ved undertegnede har gjort henvendelse til kommunen om dette hvor vi spør om følgende:

1: Har fått vite at Statens vegvesen i sin reguleringsplan på E6 gjennom Ringsaker hadde planlagt å bruke mye glass i disse støyskjermene, men hvorfor er det gått bort ifra det?

2: Hvilke muligheter har vi for å få til mer glassvegger på strekket gjennom Ringsaker for mer innsyn mot bedrifter spesielt, og det kan også være seg til boligbebyggelse?

Vi ser hvor vanskelig og merkelig dette med skiltlovgivning er, ikke fra Ringsaker kommune sin side, men fra vegmyndighetene blant annet som gjør det enda mer vanskelig i tillegg for bedriftene å synliggjøre seg! Derfor er det viktig at vi prøver å finne de beste løsninger for dette for ønsket etablering, vekst og synliggjøring for bedriftene i kommunen!
Støyskjerming er viktig, men vi håper det at det kan finnes/være vilje til bruk av mer glass!

Ringsaker FrP håper på en god løsning på dette!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags