Styrtregn i Brumunddal – en forsmak på klimaendringer

Av
DEL

LeserbrevEkstremvær truer både hjem, veger og vannforsyning. Denne gangen var det Brumunddal. Dessverre en forsmak på hvor ille og dyrt det vil bli hvis vi ikke stopper de menneskeskapte klimaendringene.

Dette er ikke et problem som går over, men noe som vi må leve med i år framover.

Kommunene må settes i stand til å håndtere mer ekstremvær, ikke bare få pålegg om å gjøre det. Staten må også legge inn penger fast til klimatilpasninger i kommuneøkonomien.

Kommunene kan ikke ta penger fra eldreomsorgen for å sikre befolkningen og infrastrukturen mot ekstremvær. Det er store investeringer som må til blant annet å sikre vann og avløp og vegnettet i mange kommuner. Derfor foreslår SV en egen låneordning for kommunene, slik som en har for sjukehjem. Da betaler staten rentene på lånet. Dette vil bidra til at gebyrøkning framover kan bli mindre. Staten må også bidra til teknologiutvikling, slik at utskifting av blant annet rør, kan gjøres billigere og enklere.

Fakta: I SV sitt alternative budsjett la vi inn til sammen 650 mill til dette i 2019. 350 mill. mer til kommunene for å styrke arbeidet med klimatiltak og klimatilpasning og i rentekompensasjon til kommunene for rentekompensasjon i vann og avløp (flomutsatte kommuner prioriteres), 880 mill mer til flom og skredsikring over Olje-og energidepartementet sitt budsjett, 100 mill ekstra over Klima-og energidepartementet sitt budsjett til klimatilpasning.

Lokalt ser vi behovet for en styrket ROS-analyse (ROS: Sikkerhet og Sårbarhet), der en tar høyde for at vi får mer ekstremvær. Slik en så langt ser det beskrevet i rapporter fra det flomutsatte området i Brumunddal, så innebærer det at også mindre bekker og vassdrag må kartlegges i større omfang. Vi registrerer at regnvær oftere opptrer som lokalt kraftige skurer, som er uforutsigbare med hensyn til hvor de kommer.

SV ønsker med andre ord å ha minst to tanker i hodet samtidig i dette spørsmålet: På alle nivå i samfunnet; individuelt, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt må innsatsen med klimakutt styrkes og tas på større alvor. Samtidig må vi ta innover oss at vi allerede nå ser konsekvenser av klimaendringer i form av mer ekstremvær. Derfor må beredskap og forebygging i form av sikring av bekker, elver, boligområder og infrastruktur prioriteres.

Christian Haugen, 1. kandidat til SV i Ringsaker, Bjørnar Tollan Jordet, 1. kandidat til SV i Innlandet, Karin Andersen, Stortingsrepresentant for SV i Hedmark.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags