Svar til Senterpartiets klimatiltak

Av
DEL

Leserbrev«Senterpartiet vil møte klimaendringene med kraftfull klimapolitikk både internasjonalt, nasjonalt og lokalt. Norge skal delta i forpliktende internasjonalt klimasamarbeid, vi skal ha utslippskutt og vi vil øke opptaket av karbon.»
Dette er fine ord og gode mål, derfor er det så merkelig at Senterpartiet nasjonalt ønsker å bruke nesten en milliard kroner på å sette ned avgiftene på bensin og diesel. Med andre ord: Senterpartiet fremmer økt bilbruk, satser mindre på kollektiv transport.
«Fotosyntesen er den mest effektive måten å fange CO₂,» påstår innsender. I Aftenposten kunne vi lese: «Gjennombrudd kan fjerne CO2». Forskere i California har frembrakt en kunstig fotosyntese ved hjelp av syntetisk bladverk, bakterier og nanoteknologi. Uten å være skråsikker så høres det ut som dette ikke kommer til å bli storskala med det første.
Klimagassutslippet forårsaket av kjøtt er milevis over utslippene fra korn. Dette skyldes blant annet at produksjonsdyr må spise mye mer korn gjennom kraftfor enn vi ville gjort dersom vi utnyttet kaloriene fra kornet direkte.
Verden kan nemlig fø tjue milliarder vegetarianere. En større befolkning med høyere levestandard vil øke etterspørselen etter matplanter fordi kjøttforbruket øker. Kjøttproduksjon krever i dag mange ganger så mye vann som grønnsaker og legger beslag på 80 prosent av jordbruksarealet. Mine tanker er at vi kanskje må rett og slett begynne å begrense vårt inntak av kjøtt. Ikke bare for klima sin del, men faktisk med et folkehelseperspektiv. Flere mennesker i verden dør av fedme enn av sult, og kjøttindustrien har sin del av grunnen til at BMI til nasjonen Norge vokser mye fortere enn ønsket. Nå er 7 av 10 nordmenn overvektige ifølge NRK.

Sp raser mot et myrforbud, som Stortingets næringskomité har vedtatt. De kaller det stort inngrep i den private eiendomsretten og redusert mulighet til å produsere mat. Sjøl om det er beregnet at norske myrer lagrer karbon tilsvarende minst 3500 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. som tilsvarer nesten 400 års bilkjøring på norske veier om man legger til grunn utslippene fra vegtransporten i 2017. Så virker jo det som ikke partiet ser viktigheten med vern av myr.
Naturvernforbundet uttalte at i den siste tiden har dessverre Senterpartiet stilt seg på feil side i klimadebatten. Man latterliggjør og kritiserer klimatiltak, i stedet for å ta på seg ledertrøya og vise veg for hvordan man kan kutte utslipp. Dette sier jeg meg enig i.
På lokalt nivå vil Senterpartiet jobbe for 9 klimatiltak, 6 av disse påstår jeg er fra andre partier, noe som er vel og bra. Vekst er ikke å forbruke mer, men å forvalte bedre. På dette punktet viser Sp at de nærmer seg Miljøpartiet sine tanker om vekst.
Uansett hvordan man vrir og vrenger på lokalvalget vårt til høsten, må det være et politisk jordskjelv for at Senterpartiet skal få flertallsmakt uten å få støtte av Høyre og kanskje FrP. Så da ryker muligens matjorda til flere boliger og kjøpesentre, samt miljøtiltak kan de se langt etter ute på høyre siden. Uansett har Miljøpartiet og Senterpartiet stemt likt i mange saker de siste 4 årene, så jeg vil ønske dem lykke til med valget. Takker for at innsender også ser at klimaendringene er en av vår tids største utfordringer, selv om jeg ikke tror klimastrekene ungdom ser på Senterpartiet som et parti som tar klimaproblemene alvorlig med sin politikk.
En råd til SP, også lokalt er å fronte mikroplast utfordringen i landbruket. Mikroplast er en større og større utfordring for matproduksjonen vår.
«Skogen må hogges, graset må slås og utmarka må beites» skriver listekandidaten. Og med det viser hun at Sp fortsetter som før.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags