Utfordrende økonomi i Ringsaker

Av
DEL

LeserbrevPolitiske annerledestenkende, kanskje mest på nasjonalt plan, liker å karakterisere SP som et NEI-parti! Vi mener at vi er et JA-parti, men kanskje, ja, til litt andre løsninger mange ganger enn flertallspartiene og rådmannen her i Ringsaker går for!

Faktum er at i budsjettbehandlingen for fireårsperioden vi nå står foran må det tas drastiske grep, og litt andre grep enn rådmannen legger opp til, da pengesekken er mer enn slunken.

Jeg er nærmeste pårørende til en 93 år gammel slektning som er så heldig i snart 3 år å ha fått leid flott omsorgsleilighet i en stiftelse på Brøttum. Han får deilig mat fra Tømmerli to ganger i uka som han er godt fornøyd med, han får daglig besøk av hjemmesykepleier og regelmessig hjelp til bading og renhold, og er så fornøyd! Nå begynner imidlertid bevegelighet og helse å bli så skral at vi teller dager han kan fortsette å bo slik! Hva da?

Jeg hadde også en far i samme alder som endte sin siste dag på ved en av våre institusjoner og det er en historie med mørke skygger, som jeg ikke skal plage dere med, men det skyldtes ikke de som jobber der! Dette viser at det både er utfordringer og veldig mye bra her, enda!

Dette er mennesker som i til sammen hundre år har jobbet og betalt sin skatt lojalt til kommunen! Det er tusenvis av oss i rekkene etter dem og om ti år kommer den virkelige eldreboomen! Vi må fra årets budsjettbehandling ta grep og forberede oss på dette!
Har en venn som de siste årene har besøkt sjukehus og sjukehjem mer enn ønskelig, senest denne uka, uten å ha opplevd noe kritikkverdig. Likevel er det vanskelig for å tro at en etat som generelt har rekrutteringsproblemer får tak i bare feilfrie medarbeidere, men det viser at det enda er tid på tross av alle avviksmeldinger. Det meste er altså enda bra!

Våre nye landsmenn må fortsatt gis trygge rammer og vilkår slik at de kan bli aktive og gode bidragsytere i samfunnet og særlig er det viktig at de enslige unge som i dag ivaretas på en forbilledlig måte i bofellesskapet BEMA får videreført ordningen, ellers kan kostnadene på sikt bli store.

Jeg har også barn og barnebarn som har vært og skal bli elever i skolene i bygda vi bor! Gjennom avisoppslag og besøk ved et par skoler har jeg blitt gjort oppmerksom på tilstanden noen av byggene er i, særlig ungdomsskoler. Både bygningsmessig og hva inneklima angår!

Inneklimaet er det vanskeligste. Det er ikke automatisk slik at eksisterende anlegg ikke er i orden. Det er normalt å ha serviceavtale på slike anlegg. Men når det kommer flere nye TEK-for-skrifter hvert 10-år med raskt akselererende krav, er det stadig mye brukbart som går ut på dato. Dette er krevende både økonomisk og i praktisk oppfølging.

Veldig mye bra er gjort på denne fronten i Ringsaker, men tunge oppgaver gjenstår, særlig på en del ungdomsskoler! Penger må nå omdisponeres på det budsjettet Rådmannen har lagt fram! Som fersk i politikken, men samfunnsengasjert i alle år, mener jeg å ha sett og ser en pengebruk i kommunen vår som klart virker sentraliserende! Så utfordrende som den økonomiske situasjonen er nå og tegner til å bli framover, må det gås drastisk til verks!

Fastlegeordningen er i krise i hele landet. Rammer også Ringsaker og Senterpartiet har i sitt alternative budsjettforslag lagt inn kr 900 000,- for «livbergende» strakstiltak!

Økonomien har alltid vært vanskelig, sier min venn, men livsstilen var en annen. Da herredshuset i Moelv ble innviet 1.3.1955 foregikk festlighetene i tilknytning til det første kommunestyremøtet i huset. Gjestene ble servert pølser og øl. Det var lenge før Ringsaker-gallaen!

Pengebruken til mjøspark og Skibladnerbrygge, Matsenter, Prøysenhuset, dyre kulturelle tiltak, utsmykkinger og stillinger må reduseres NÅ! Eventuelle videre planlagte investeringer i Mjøsparken må avlyses og driften av eksisterende flotte anlegg må holdes på et minimumsnivå uten fast dedikert personale!

Til Buchardt for svømmehall leie betaler hver skattyter i Ringsaker hvert år i 30 år kr 500,- og vi er 36 000 innbyggere!

Dette er vel blant de beslutninger hvor ikke engang velvilje kan gi forståelse, men løpet er kjørt.

Et kulturbudsjett på over 50 000 000 kroner og en kulturetat med stor bemanning bør også gås etter i sømmene. Er det stillinger der som kan omdisponeres til helse og omsorg eller sløyfes? Argumentene for å bruke så mye penger på de forholdene jeg peker på er at det skal være attraktivt for folk å flytte til Ringsaker, slik at vi får gode tilskudd fra Staten, og det kan nok delvis forsvares! MEN nå må det tenkes alternativt.

Det er vel tvilsomt at Ringsaker skal være konge på hver haug. La f.eks. Hamar får være kulturby, sykkelby, festivalby og hva som helst mens vi kjører stødig for næring og arbeidsplasser.

Det vil heller ikke være attraktivt å tilflytte en kommune som med dagens prioriteringer vil framstå etter hvert med dårlige omsorgs- og skoletilbud! SP la fram i formannskapet den 4. desember et alternativt budsjettforslag til Rådmannens som gir gode svar på hvordan det må tenkes og handles i årene som kommer!

Vi håper at Senterpartiet får gjennomslag for mye av dette når budsjettet legges fram for kommunestyret den 18 desember. Alle partiene vil det beste for kommunens innbyggere! God Jul til alle!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags