Vegene i Ringsaker!

Hull i hull!

Hull i hull! Foto:

Av
DEL

LeserbrevÅ humpetitten, humpetatten, hompetutten teia!

Ja, sånn føltes det når jeg var på befaring og kjørte på flere av vegene i Ringsaker i høst. Bildet jeg tok var ikke det eneste stedet hvor det var dårlig eller elendig standard på våre veier i kommunen. Hvorfor går ikke flertallet i kommunestyret inn for å bedre denne situasjonen på våre kommunale veier. FrP hadde i sitt fellesbudsjett økt bevilgninger til kommunale veier fra kommunens forslag på 700 000 kroner til vårt forslag på 3 millioner altså en økning med 2,3 millioner som er vel en firedobling når det gjelder asfaltering av grusveger. Vi økte fra 1,5 millioner til 5 millioner, altså en økning på 3,5 millioner kroner til annen utbedring av kommunale veier. Flertallet i kommunestyret med Arbeiderpartiet i spissen ønsket ikke dette. Når man ser på hvor dårlige mange av våre veier er, så bør det ikke være tvil om at midlene trengs for å unngå materielle skader på bil og lite miljøvennlig kjøring. Nå er riktignok de fleste veier i kommunen fylkesveger, men da burde sjansen for holde de kommunale vegene i bedre stand være til stede. Det har med prioritering å gjøre.

Jeg var i høst også på befaring av flere fylkesveger i vår kommune fra Brumunddal og nordover og det bar preg av dette:

Fylkesveg 1664 eller tidligere 7 (Sørmessenvegen): Dette er en mye brukt veg både for lokalbefolkningen og ikke minst for dem som skal til hyttene i området Ljøsheim. Den asfalterte delen fra Arneberg mot Bergundhaugen bom er preget av stor slitasje, dårlig bærelag, veldig humpete og hullete. Videre er den delen som har grus fra der asfalten slutter i retning Bergundhaugen og fram til Mesnali veldig hullete og trenger kantgrøfting.

Fylkesveg 1716/1718 eller tidligere 51: Østbrumundvegen fra Brumund sag og ned mot nærmere Mauset var det mye store hull i vegen. Ellers så var det asfaltering fra Brumunddal og et stykke oppover på dette vegstrekket som gjorde den delen i hvert fall mye bedre.

Fylkesveg 1662 eller tidligere 5: Holtevegen fra Brøttum til retning Bergseng eller Turistvegen var hullete, vaskebrett og trenger kantgrøfting. Dette er muligens en kommunal del av vegen da den vegen er delt både som fylkesveg og kommunal veg slik jeg kan skjønne det.

Fylkesveg 1780 eller tidligere 92 (Ellevsætervegen): Fra Næroset til Byflaten der må den asfalterte delen fra Nærosetsiden og oppover asfalteres som er meget dårlig, likeens fra avkjøring Skaugroa og den asfalterte delen videre mot Byflaten. Grusvegen imellom disse asfaltstrekkene var en god del hullete. Byflatvegen ned til sør for Bjørge var veldig slitt.

Fylkesvei1786 eller 95 tidligere: Åshøgdvegen mellom Ringsaker kirke og Økelsrud er meget slitt og har store kantnedsenkinger noen steder. Preget av mye tung last på en for dårlig dimensjonert veg for det.

Fylkesveg 1684 eller tidligere 22: Kvernstua til Byflaten var det ved Bårdset tre partier med store ujevnheter/humper. Storlisvegegen over Storlishøgda var veldig hullete.

Fylkesveg 1666 eller tidligere 11: Arneberg i Næroset til Bruket er det mye hull og trenger kantgrøfting.

Vi kommer til å ta befaringer også neste år og da vil også vegene i den søndre delen av kommunen bli sett nærmere på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags