Vekst og utvikling i Ringsaker

Av
DEL

Leserbrev«Arbeidsplasser og bosetting – er vekst og utvikling»
Ringsaker FrP ønsker en god næringsutvikling som er viktig for vekst i vår kommune. Ringsaker kommune ønsker vi fortsatt skal være en JA-kommune for etablering av bedrifter og at vi samtidig skal ta vare på våre primærnæringer. Dette er viktig for å skape arbeidsplasser for å få økt bosetting som samtidig vil gi økte inntekter til vår kommune. Varehandel og industri er viktig for oss.
Viktig er det også at vi bygger ut med fiber og digitaliserer i vår kommune. Her må vi gå i bresjen og heller være i forkant når det gjelder denne utviklingen for ønske om etableringer i Ringsaker.
Ved bygging av forretningsbygg og leiligheter så må utbyggere bygge med parkeringskjellere/etasje for å spare arealer for parkering og frigjøre det heller til mer utbygging av andre bygg og veier.
Parkering av biler langs veier bør unngås i størst mulig omfang både av trafikkhensyn som framkommelighet og ikke minst for brøyting av snø vinterstid.
Bruk av trevirke ser vi på som meget viktig å bruke i byggebransjen, og håper at det får et større omfang og da er det viktig at man er konkurransedyktig på god kvalitet og at vi har trevirke som oppfyller de teknisk gjeldende krav.
Alt går i retning av å sentraliseres mer, men det er viktig at vi beholder arbeidsplasser og bosetting i distriktene også.
Vi ser også hvor verdifullt vårt fjellområde er med en voldsom utbygging av hytter som gir store inntekter til vår kommune, og ikke minst til allmenningene. En stor utbygging som i tillegg trekker til seg mange folk som er bosatt utenfor vår kommune og som kan bruke vårt vintereldorado på Sjusjøen og i Ringsakerfjellet for øvrig, og bruk av de aller beste skiløyper, skiskytterstadion og alpinbakker som har fått stor medieoppmerksomhet og gjort godt kjent også utenfor våre landegrenser.
Likeens er vi stolte av mange nisjebedrifter spesielt som er gjort godt kjent via tv godt utenfor våre kommunegrenser.
Dette er ting vi ønsker mer av og som er viktig for markedsføringen av vår kommune.
Stem på Ringsaker FrP!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags