Vi tar folk flest sin trygget på alvor og prioriterer flom- og skredsikring

Tor Andre Johnsen

Tor Andre Johnsen Foto:

Av
DEL

Leserbrev
Enda en gang kom det enorme nedbørmengder på veldig kort tid, noe som resulterte i flom med store skader på natur, veier og bygninger. Styrtregnet gikk spesielt ut over deler av Brumunddal hvor blant annet områder rundt Spikdalsvegen ble fullstendig rasert.

Karin Andersen (SV) var raskt ute for å prøve score billige og dårlige politiske poeng på den tragiske hendelsen, som har ført til meget store problemer for dem som ble berørt av flommen. Vi er vant med at Karin Andersen alltid er raskt ute med pekefingeren for å kritisere høyresiden og regjeringen. Kritikken er vanligvis urimelig, noe den også er i dette tilfellet. Karin Andersen driver nemlig med politisk desinformasjon, når hun nærmest på autopilot kritiserer regjeringen for ikke å bidra nok til flom- og skredsikring.

Fakta er at vi har brukt over 1,5 milliarder kroner på flom- og skredsikring siden vi kom i regjering og bevilgningene er nesten doblet i forhold til da SV satt i regjering. Hadde vi redusert bevilgningene, så hadde kritikken vært berettiget. Men fakta er at vi har økt bevilgningene vesentlig.

Vi er opptatt av at folk skal føle seg trygge der de bor. Derfor har vi over tid økt bevilgningene til flom- og skredforebygging. Bare i 2019 er det bevilget 349 millioner kroner via Olje- og energidepartementet til tiltak for forebygging av flom- og skredskader.

Vi har også brukt milliarder til skredsikring langs vegene. I perioden 2014–2019 ble det bevilget totalt om lag 9,6 mrd. kr til skredsikring på riksvegnettet og tilskudd til skredsikring på fylkesvegnettet.

I tillegg forvalter Landbruks- og matdepartementet Statens naturskadefond, som yter erstatning for skader på dyrket mark, private bruer og veier. Videre kan Kommunal- og moderniseringsdepartementet bidra med skjønnsmidler til kommunal infrastruktur, som veier, bruer og vann- og avløpsledninger.

Tallenes tale er klar. H, FRP, V og KrF satser på flom- og skredsikring og vi har nesten doblet de årlige bevilgningene i forhold til det SV gjorde da de satt i regjering. Men fortsatt er behovet for bedre sikring stort, så vi vil videreføre arbeidet med å prioritere flom- og skredsikring.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags