Ett punkt mangler i rådmannens strategi

Legger strategi: Rådmann Jørn Strand og assisterende rådmann Espen Hvalby har øverste administrative ansvar i kommunen. I strategien som er lagt for vekst og utvikling, mangler et viktig punkt, mener innsenderne.

Legger strategi: Rådmann Jørn Strand og assisterende rådmann Espen Hvalby har øverste administrative ansvar i kommunen. I strategien som er lagt for vekst og utvikling, mangler et viktig punkt, mener innsenderne. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDet er lett å forstå Ringsakers glede over den formidable vekst av tilflytting til kommunen. Høyt over nabokommuner rager tallene fra Ringsaker, en strategi og innsats det står respekt av. Det viser at Ringsaker er en foregangskommune med dyktige folk både i administrasjon og politikk. En langsiktig planlegging er årsaken, og rådmannen nevner fire punkter og basisområder det har vært satset på.

Likevel mangler et femte punkt. Det burde telle hva slags helse-og omsorg og hva slags liv en kan vente seg som pensjonist som nyinnflytter i en kommune. I en landsomfattende statistikk på dette området, var Ringsaker helt i bunnsjiktet i helse-og omsorg. Vi skal ikke svartmale. Mye er bra i Ringsaker, men enkelte områder er forsømt. Ringsaker Pensjonistparti har flere ganger etterlyst et sterkere fokus på dette området. Vi har vist til konkrete eksempler, blant annet aktivitet-og møtested for eldre. Vi har etterlyst nytenkning. På dette området har ikke Ringsaker mye å skryte av. Det blir sikker pekt på at det er ikke folk som nærmer seg pensjonsalder som er i Ringsakers målgruppe for tilflytting. Likevel må det telle hvordan folk opplever alle livets epoker i en omdømmevurdering for en kommune. Eldre er ikke bare en utgiftspost. Vi bidrar i høy grad til fellesskapet med vår kjøpekraft. Vi innehar dessuten ubrukte krefter innen frivillighet, en ressurs som ikke blir utnyttet. Her har kommunen forsømt seg i lang tid.

Kanskje vår tid er kommet. Kanskje vi får et sterkere fokus. Kanskje vi kan få bruke våre uutnyttede ressurser til beste for fellesskapet. Kanskje våre tanker kan avløse gammelt tankegods i eldreomsorg. Kanskje blir det lyttet til våre behov, i takt med tiden ? Som eksempel kan nevnes et utspill som er forespeilet i Brumunddal og som kan spre seg til andre tettsteder. Det inviteres til en alternativ boform for eldre midt i sentrum som kan avlaste offentlig tilbud. Her dras det nytte av fellesskapet og tryggheten. Det er viktig i en tid der ensomhet og depresjon er en trussel for livskvalitet og folkehelse.

Ringsaker Pensjonistparti vil derfor at rådmannens femte punkt for å tilkalle oppmerksomhet for nye innflyttere bør bli : Trivsel og trygghet i helse og omsorg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags