Post i hele landet

PÅ VEG UT: Tradisjonell postlevering i postkassa er truet av rasjonalisering og nye digitale løsninger og vaner. Er det kanskje droner som vil bringe post ut til folk i framtiden.Illustrasjonsfoto

PÅ VEG UT: Tradisjonell postlevering i postkassa er truet av rasjonalisering og nye digitale løsninger og vaner. Er det kanskje droner som vil bringe post ut til folk i framtiden.Illustrasjonsfoto

DEL

MeningerVi står foran endringer i postloven. Digitaliseringen skyter fart og det er bra! Kanskje vil vi om en tid ikke ha behov for å motta post i kassa vår mer enn 1 gang i uka. Kanskje kan pakker og annen post leveres ved hjelp av droner rundt i landet.

I denne omgang har Posten Norge søkt om å få redusere antall dager med postombæring fra 5 til 2,5 dager i uka. Høring er gjennomført, og saken kommer antakelig opp til behandling i Stortinget nå i høst.

Det blir antakelig ikke noen endringer i 2019. Regjeringens forslag til statsbudsjett sikrer fortsatt postombæring 5 dager i uka.

Men fra 2020 kan endringene bli store.

Før antall dager med postombæring eventuelt reduseres mener jeg og Hedmark Venstre at det er helt avgjørende å vurdere hvilke konsekvenser dette vil ha for distriktene – ikke minst for næringslivet og for dem som er avhengige av helsetjenester.

Dessuten er det fortsatt rundt 15 prosent av papiravisabonnentene som får avisene levert gjennom Posten Norge. Selv om andelen som leser papiraviser stadig synker mens nettbaserte aviser øker, vil vi fortsatt i mange år framover ha papiravisabonnenter i Norge, og det er vanskelig å finne alternativer til at Posten Norge leverer papiravisene i distriktene. Faktisk er det fremdeles under 20 % av avisabonnementene som kun leser avisen på nett.

Utbygging av digital infrastruktur gjennom bredbånd (fiber) og 5G er bra, men er av økonomiske grunner vanskeligere å gjennomføre i distriktene uten sterk statlig innsats. De statlige insentivene til slik utbygging må derfor økes kraftig i årene som kommer. I Hedmark og Oppland er det fortsatt under 65 % av husstandene som har tilgang på bredbånd (fiber), fordi vi bor mer spredt her enn i mange andre deler av landet.

Det må også vurderes å differensiere mellom by og land når antall dager med postombæring skal bestemmes. For å sikre mest mulig like vilkår i hele landet kan det bli nødvendig å fortsette med 5 dagers postombæring i de spredtbygde strøkene, mens antall dager reduseres i sentrale strøk. En slik ordning er innført i for eksempel Finland.

En utvikling der ombæring av aviser og annen post blir dårligere i distriktene enn i sentrale strøk, kan vi ikke akseptere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags