Fagernes skole – Uvitende eller bedrevitende politikere?

Av
DEL

LeserbrevÅ være til stede ved bygdemøtet om Fagernes skole i Næroset forrige uke, var en selsom opplevelse. Det var nærmest sjokkerende å høre hvor uvitende majoriteten av politikerne er, og hvor tynt grunnlag de har for å fatte et vedtak. FAU ved Fagernes og bygdefolket måtte opplyse politikerne om fakta i saken, for politikerne virker å bli villedet av sin egen administrasjon. Administrasjonen maler et bilde av at elevtallet er sterkt synkende og at elever rømmer fra skolen. Dette er bare tull kom det fram på møtet! Kun 4 elever i kretsen har blitt søkt bort fra skolen, og elevtallet er ikke noe mer synkende enn ved mange andre skoler i Ringsaker. Administrasjonen i kommunen sier at alle elevene ved Fagernes kan få plass ved Moelv skole, men dette stemmer heller ikke. Teoretisk kan det gå, men det forutsetter akkurat like mange på hvert årstrinn, og det er jo aldri realiteten. Så da vil man pusse opp gamle Ringsaker videregående for 14 millioner for å få plass til bl.a. elevene fra Fagernes. Er man klar over hvor hinsides sunn fornuft dette forslaget virker? Her vil man altså legge ned en velfungerende skole, for så å skysse alle elevene milevis til en tilværelse på et jorde i nærheten av Moelv skole, som ikke engang har plass til sine egne elever? Da skal vel lærerne løpe fram og tilbake mellom husene, og det mener man legger til rette for god læring? Og dette hevder man å spare noen fattige millioner i året på, noe som også betviles fra flere enn undertegnede. Kommunens byggeprosjekter har vel en tendens til å bli dyrere enn budsjettert, og det blir ganske sikkert dette prosjektet også.

Varaordføreren og de andre politikerne sitter på bygdemøtet og sier at forslaget fra rådmannen kom som en overraskelse, men flere avviser allikevel ikke at budsjettforslaget kan bli vedtatt. Han sier også at han skal ta med seg innspillene fra møtet i den videre prosessen. Det virker som de må komme til et bygdemøte for å få belyst saken, noe som åpenbart burde vært utredet og lagt fram for oppvekstkomiteen i kommunen som en del av å se på skolene i nordre Ringsaker. Denne saksbehandlingen er ikke verdig en kommune som Ringsaker, og en kan spørre seg om det er administrasjonen eller politikerne som egentlig sitter med makta. I en kommune som er flink til å skryte av hvor flinke vi er, så må vi kunne forvente en annen standard enn det som her vises, der en hopper bukk over diskusjonene og avgjørelsene ser ut til å bli tatt på kammerset. Når det i tillegg antydes at skolen kan bygges opp igjen hvis det blir behov i framtida, blir det hele bare tragikomisk.

Jeg kunne ønske meg politikere som klarer å løfte blikket litt og se på mulighetene for utvikling som kommer med det nye Mjøssjukehuset. Hvis kommunen er villig til å bidra litt og legge til rette, så vil dette kunne gi utvikling også på bygdene i Ringsaker, ikke bare langs E6. Man inviterer ikke til tilflytting med en midlertidig skole, det bidrar bare til forgubbing. Men det er en trygghet i at vi har en høykompetent gjeng som styrer i Ringsaker til å fortelle oss som bor på bygda hva som er best for oss, for det kan jo ikke vi vite noe om.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags