Nærhet og kvalitet i videregående skole

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevSV ønsker at flest mulig elever skal ha mulighet til å gå på den linjen de ønsker ved sin nærskole. Det er viktig å sikre forutsigbarhet i linjetilbud både for elever, ansatte og det arbeids- og næringslivet vi skal utdanne til.

SV støtter nærskoleprinsippet. Nærskoleprinsippet ved inntak til videregående opplæring skal både gjøre det mulig å ta utdanning så nære hjemplassen som mulig, og sikre at alle elever, både de med høye grunnskolepoeng og de med lavere, får tilgang til tilpasset og kvalitetsmessig god utdanning. Vi skal ikke bidra til utvikling av A- og B-skoler, men sikre at skolen utjevner sosiale forskjeller og at den enkelte elev har mulighet til å nå sitt fulle faglige og sosiale potensiale.

Et karakterbasert inntak, eller det Høyre retorisk sminker til såkalt fritt skolevalg, vil bidra til utvikling av såkalte A- og B-skoler – og ikke minst økt konkurranse mellom skolene. Det Høyre unnlater å fortelle om er at det frie skolevalget kun er “fritt” for de med høye grunnskolepoeng.

Nærskoleprinsippet må sees i sammenheng med kvalitet. Derfor er det også viktig å være tydelig på hvor mange elever som må velge en linje for at man skal ha et godt læringsfellesskap. SV vil derfor støtte minstenormer for igangsettelse av linjetilbud i Innlandet. SV vil samtidig gi skoler tid og ressurser til å løfte viktige satsningsområder for lokalt arbeids- og næringsliv i sitt nærområde. Dette blir sentralt for å kunne sikre tilgang til riktig og god kompetanse for framtida.

Lokal inntaksforskrift for videregående skole i Innlandet må også sees i sammenheng med finansieringsmodellen som velges. En ren stykkprisfinansiering, sammen med et karakterbasert inntak, vil kunne bli svært problematisk for kvaliteten på opplæringen som gis. SV ønsker derfor en finansieringsmodell som bygger opp om en desentralisert skolestruktur og som sørger for at det er like god kvalitet i tilbudet som blir gitt uavhengig av om det er i grend eller by.

Bjørnar Tollan Jordet og Anne Lise Fredlund

Innlandet SV -1. kandidat og gruppeleder Hedmark Fylkesting, gruppeleder Oppland Fylkesting

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags