Thomas Nordahl og små skoler – igjen!

Av
DEL

LeserbrevDet er med forferdelse jeg tar innover meg framsida av Hamar Arbeiderblad onsdag 11.desember. Forferdelsen eskalerer mange hakk når jeg åpner avisa på s 4 og 5 og leser hvordan HA lar Thomas Nordahl blottlegge resultater fra nasjonale prøver som et argument for å legge ned Fagernes skole. Nordahl og HA lar tallene stå ukommentert, og lar det skinne gjennom at eneste måten å gi elevene muligheter for bedre læringsresultater er å avvikle skolen.
Dette medfører ikke riktighet. Gang på gang viser statistikk fra Utdanningsdirektoratet at elever i Sogn og Fjordane er på landstoppen når det gjelder resultater på nasjonale prøver, standpunktkarakterer og eksamensresultater. Det samme fylket har prosentvis størst antall skoler med få elever i Norge. Dette fylket har satset på å utvikle de små skolene, legge forholdene til rette for at lærerne skal få kompetanse i å arbeide smart i små skoler. Lærerutdanninga i Sogndal har gjentatte ganger gjennomført videreutdanning i «arbeid i små skoler og oppvekstsenter». Skolemyndighetene i kommunene har lagt til rette for nettverk for lærere og ledere i små skoler, og for samarbeid skoler imellom.

Det er trist å oppleve arrogansen lærerutdanninga i Innlandet, her ved Thomas Nordahl, viser overfor de små skolene i indre Østlandsområdet. Legg til rette for videreutdanning og ta inn i lærerutdanninga særpreget i de små skolene. Gi lærere kompetanse i organisering av skolene i aldersblandede grupper, læreplanarbeid tilpasset aldersblandede grupper, læringsarbeid i aldersblandede grupper og aktiv tilknytning til skolens nærmiljø.
Så til Nordre Ringsaker og Fagernes skole. Nordre Ringsaker er satt sammen av klart definerte bygdesamfunn med stolthet over å tilhøre nettopp dette bygdesamfunnet. Samtidig er det et samarbeid der, bl a gjennom Gullåra. Det er Næroset, Brøttum, Lismarka, Mesnali og Åsmarka. Alle bygdene med sin skole som et viktig sentrum for aktivitet i bygda. Nå har Ringsaker kommune muligheten for å vise at de er «mye mer enn Moelv og Brumunddal.» (sitat Anita Ihle Steen) I forbindelse med innføringen av nye læreplaner, som virker å passe veldig godt for en aktiv nærmiljøskole, kan de gå inn for å utvikle grendeskolene i Nordre Ringsaker, ikke avvikle dem. Kjære politikere og skoleadministrasjon; la bygdene bestå, skaff dere kunnskap om hvordan de små skolene kan drives innenfor akseptable økonomiske rammer, som gode læringsarenaer både sosialt og faglig og som lokale kraftsentrum.
Anvend denne kunnskapen til å legge til rette for gode utviklingsprosesser i disse skolene. Da kan Nordre Ringsaker blomstre med sitt særpreg for familier som ønsker et alternativ til et urbant oppvekstmiljø. Regionen ligger gunstig til for bosetting av folk med arbeid i fjellet, på Lillehammer og i Moelv.
Dette er bedre anvendte penger enn å sette skoleungene på bussen til nærmeste tettsted og kanskje utdanne dem mer til å forlate bygdene enn å bli glad i dem og se mulighetene der. Det er synd at fylket betaler det meste av utgiftene ved skoleskyssen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags