Mer likestilling i utdanningsløpet

Av
DEL

LeserbrevNorge er et av verdens mest likestilte land, og på papiret skal vi ha akkurat de samme mulighetene. Likevel har vi en skole som er bedre tilpasset jenter enn gutter, guttene er de som i størst grad faller fra skolen og vi har Europas mest kjønnsdelte arbeidsmarked. Det betyr at vi ikke har kommet langt nok i likestillingsarbeidet.

I 2017 satte regjeringen ned et ekspertutvalg som skulle se på kjønnsforskjeller i skolen. Den første rapporten har nå kommet, og vi kan se at gutter gjør det dårligere enn jentene i alle fag på skolen bortsett fra gym. Gutter dropper oftere ut av videregående og færre gutter kommer inn på «prestisjestudier». Vi skal selvfølgelig heie på jentene som gjør det skikkelig bra, samtidig må vi snakke om at kjønnet ditt er en av de viktigste faktorene for om du lykkes på skolen.

Vi trenger en skole som er mer tilpasset gutta. Vi trenger mer praktisk undervisning i barneskolen og vi trenger flere mannlige forbilder. Vi må sørge for at flere menn har lyst til å bli grunnskolelærer eller helsebror. Som på alle andre arbeidsplasser er det sunt å ha både menn og kvinner ansatt skolen. Mannlige og kvinnelige lærere kan ha forskjellige perspektiver, og ikke minst er det viktig at barna har noen av begge kjønn de kan snakke med og lære av.

At arbeidsmarkedet er kjønnsdelt vises ikke bare på lærere. Det vises også på universitetene og på yrkesfag. Innen psykologi, juss og medisin nærmer kvinneandelen seg 80%, mens på yrkesfag er det fortsatt få jenter som velger byggfag eller elektro. For Unge Høyre er det ikke et mål i seg selv at det skal være like mange gutter som jenter på et studie, men det et problem dersom jenter føler at de ikke kan bli elektrikere, eller man ikke kan få tak i mannlige psykologer eller dommere. For eksempel opplevde jeg ved Hamar Katedralskole at i enkelte programfag-klasser bestod det kun rene jenter, eller klasser med fåtall av gutter. Dette var fag som kommunikasjon og kultur, psykologi, trykk og foto osv, hvor det også var kvinnelige lærere. Her er det viktig at menn også trår til, og underviser i slike type fag! Samme gjelder det med økning av kvinnelige lærere innenfor yrkesfag som bygg- og anlegg, elektrofag osv.

Mer kvotering er ikke løsningen på likestillingsutfordringene våre. Det har faktisk blitt bevist at kampanjer og alternative rekrutteringsmetoder fungerer bedre enn kjønnskvotering og kjønnspoeng i høyere utdanning. Kvotering blir ofte en hvilepute som hindrer gode lokale initiativ for å bedre likestillingen. Unge Høyre vil heller ha flere mentorordninger og vi vil at stipendet fra Lånekassen kan bli høyere om man velger en studieretning med dårlig kjønnsbalanse.

Vi trenger mer likestilling i hele utdanningsløpet, både for gutta og for jentene. Underrepresentasjon er et problem for begge kjønn, og vi trenger målrettede tiltak for at likestillingen skal bli bedre på skolen, i arbeidsmarkedet og i næringslivet. For kun da kan vi leve vi opp å bli kalt et av verdens mest likestilte land med muligheter for alle.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags