Du må få delta for å kunne bidra

Av
DEL

LeserbrevNorge er et flerkulturelt samfunn. Og nordmenn har i dag ulik kulturell bakgrunn.

Kulturelt mangfold er berikende og er verdifullt for Norge. Dette må anerkjennes, har mange sagt på flere hold og mange ganger. Det diskuteres ofte at alle som bor i Norge skal bidra til landets fellesskap, men for å berike og bidra, må man først få mulighet til å delta. Dette gjelder deltakelse i arbeids-, samfunns- og organisasjonsliv.

Det er kjent at mange innbyggere er arbeidsklare, noen med gode kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring. På grunn av nasjonalitet og kulturell bakgrunn kommer de ikke inn i arbeidslivet. De blir langtids og ufrivillige arbeidssøkere. Likedan er det i samfunns- og organisasjonsliv at tilflyttede innbyggere, ofte blir tatt imot og tilbys aktiviteter. Det skjer istedenfor for at den enkelte blir godtatt som en bra nok medhjelper, som både kan delta og bidra. Det er vanskeligere å påpeke direkte diskriminerende atferd som kan ha hindret deltakelse, men det betyr ikke at hverdagsdiskriminering og fordommer ikke finner sted.

Det sies at det kulturelle mangfoldet er en verdifull ressurs for Norge. Det er et samfunnsproblem at vi bare hviler på anerkjenne «dem». Anerkjennelse alene er ikke nok. Dessuten er mangfold ikke et spørsmål om «dem» og «oss», men snarere er det et større «vi».

Vi er kjent med ordtaket «Gi en mann en fisk, og han har mat for en dag. Lær en mann å fiske, og han har mat for resten av livet». Dette ordtaket viser den vekst og mulighet enkelte gis. Vi må ikke være tilfreds, selvgode og høye på oss selv fordi vi ga mannen fisken. Vi må ikke være i tvil at mannen har evne, vilje og ønske til å lære å fiske selv. Vi må ikke være i tvil om mannen kan fiske etter å ha lært det. Vi må gi han tilgang, lov og rett til å fiske selv.

Ingen andre land i Europa har en befolkning som legger så stor vekt på selvstendighet som nordmenn. Her er vi virkelig ytterpunktet. Ref. det store intervjuprosjektet World Value Survey. Vi vil være selvstendig og vi aksepterer ikke at hjelpetrengende må stå med lua i hånda. Aksepterer vi at en «står med fiskestangen i hånda»? Dette er et spørsmål jeg sitter med – av erfaringer. Det er viktig at vi fremmer interesser og ivaretar rettigheter til mangfoldet som har vært og er i landet. Det er til landets fordel at alle blir tatt være på og at alle har mulighet til å delta og bidra.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags