Gå til sidens hovedinnhold

Kommunene på Innlandet må bruke musklene sine mot a-krim

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

(Gudbrandsdølen Dagningen)


NHO ønsker seg lokale politikere som setter kampen mot arbeidslivskriminalitet høyt på prioriteringslista. Ved å bruke innkjøpsmakten og stille krav ved offentlige anbud har de store muligheter til å jobbe for et seriøst arbeidsliv.

Hvert år forsvinner omkring 28 milliarder kroner til arbeidslivskriminalitet. Dette er rett og slett ran av fellesskapet og penger vi kunne brukt på skoler, sykehjem og veier. I tillegg betyr det en urettferdig konkurransevridning i næringslivet der de seriøse virksomhetene blir taperne. Gjennom 2018 har NHO Innlandet hatt et stort fokus på a-krim og flere av våre medlemsbedrifter har uttrykt bekymring. Medlemsbedriftene melder om at de ser useriøs konkurranse som en stor og økende utfordring. Det vi er bekymret for, er konsekvensene arbeidslivskriminaliteten kan få for bedriftene, samfunnet og for velferdsstaten.

I januar i år undertegnet Politidirektoratet og NHO en nasjonal samarbeidsavtale mellom politiet og sikkerhetsbransjen. Samarbeidsavtalen skal sikre jevnlig kontakt og samarbeid, informasjonsutveksling knyttet til etterretning, sikkerhet og ordensrelaterte saker, samt tydeliggjøre ansvar, roller og oppgaver i daglig arbeid og ved større hendelser. Innlandet politidistrikt og NHO Innlandet inngikk nylig en samarbeidsavtale med fem sikkerhetsselskaper i Innlandet. Avtalen skal øke ressursutnyttelsen og sikre kjennskap mellom aktørene hva gjelder virksomhet, ressurser, kompetanse og organisering. Politiet og sikkerhetsbransjen skal gjennom avtalen involvere hverandre i aktuelle planer, øvelser, evaluering og læring. Dette er et av flere tiltak for å sikre et godt samarbeid for å forebygge a-krim regionalt.

Et annet viktig område er offentlig sektor. Stat, fylker og kommuner – kjøper varer og tjenester i Innlandet for om lag 13 milliarder kroner i året. Dermed har de makt til å begrense og ofte sette en stopper for mange av de kriminelle aktørene. NHO mener at denne innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag må brukes til å motvirke arbeidslivskriminalitet. Slik kriminalitet får konsekvenser for hver enkelt arbeidstaker som kan miste jobben i konkurranse mot kriminelle, og for den lille håndverksbedriften på hjørnet som ikke får oppdrag. Ofte må store leverandører til det offentlige selv drive etterforskning, fordi det offentliges kontrollmekanismer ikke fungerer godt nok.

Offentlige virksomheter har et særlig ansvar for å sikre at offentlige kontrakter inngås med seriøse aktører. Kompetansen blant offentlige innkjøpere må heves. Spesielt viktig er dette i mindre kommuner, der det er færre øremerkede ressurser satt av til dette arbeidet.

NHO ønsker å bidra her i Innlandet, med seminarer og diskusjoner, om hvordan det offentlige kan gjennomføre innkjøp som ekskluderer kriminelle slik at seriøse virksomheter, både store og små, får slippe til.

Gjennom NHOs engasjement i Nasjonalt Program for Leverandørutvikling er det utviklet en metodikk der det offentlige, ved en anskaffelse, går inn i en tidlig dialog med markedet. Metoden er velegnet for innovasjon, og vi tror at den også kan være godt egnet for å dempe arbeidslivskriminalitet.

Ansvaret og nøkkelen til løsningen ligger hos hver enkelt kommune hver gang det gjøres innkjøp og ved senere oppfølging. I NHO Innlandet ønsker vi oss politikere som prioriterer dette høyt. Vi inviterer til et dugnadsløft. Arbeid mot arbeidslivskriminalitet er arbeid for et sunt næringsliv med trygge arbeidsplasser.

Jon Kristiansen

Regiondirektør i NHO Innlandet