Levende bygder i Nordre Ringsaker

Trygg ungdom som kjenner verdigrunnlaget sitt. Gi dem ei framtid i bygdene!

Trygg ungdom som kjenner verdigrunnlaget sitt. Gi dem ei framtid i bygdene! Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Nordre Ringsaker Bonde- og Småbrukarlag ser med sterk bekymring på foreslåtte skolenedleggelser i nordre Ringsaker. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en faglig og næringspolitisk organisasjon med formål å fremme folk i landbruket sine faglige, kulturelle, sosiale og økonomiske interesser.

Landbruk er bruk av jord og skog og det ligger i sakens natur at for å bruke ressursene, må folk bo der jord og skog er. I nordre Ringsaker har vi mest mellomstore og små bruk. Mange kombinerer derfor jordbruk med annet arbeid. Dette er ikke nytt, småbrukere har vært og er mangesyslere. Det er slik vi får brukt dette landet og særlig de mer marginale områdene med tungdrevne og små arealer. Alle som driver landbruksvirksomhet på bygda, trenger assistanse fra andre yrkesgrupper. Hele, halve, kvarte årsverk i landbruket genererer mer sysselsetting og småbrukerlaget ser mange utviklingsmuligheter i nordre Ringsaker.

Det er sjølsagt for Bonde- og småbrukerlagets mandat at bosetting er en sak vi skal kjempe for. Vi ber Ringsaker kommunestyre legge til rette for vekst og utvikling i grønne næringer i nordre Ringsaker. Første steg er å satse på god infrastruktur med skoler, barnehager, gang- og sykkelveger. Videre bruk av dyrka jord, grøfting, gjerding og offensiv innstilling til landbruk i stor og liten målestokk.

Dette skrives den dagen Nobels fredspris ble annonsert gitt til Verdens matvareprogram, noe som viser viktigheten av lokal matproduksjon. Dyrk mat der folket bor. Frem bosetting på bygdene. Arbeid for utvikling av bygdene. Utnytt potensialet. Oppretthold skolestrukturen i bygdene våre.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags