Svar til Ivar Bae om strandparken

Mjøsparken: Det brygger opp til krangel om videre kostnader for å bygge Mjøsparken i Brumunddal. Rådmannen foreslår at området ved pumpehuset (helt til høyre i bildet) rustes opp sammen med strandsonen rundt odden til den nye stranda som er anlagt. Dette er beregnet til 27 millioner kroner som ikke tidligere har ligget inne i budsjettene. Foto: Stian Bye Høgsveen

Mjøsparken: Det brygger opp til krangel om videre kostnader for å bygge Mjøsparken i Brumunddal. Rådmannen foreslår at området ved pumpehuset (helt til høyre i bildet) rustes opp sammen med strandsonen rundt odden til den nye stranda som er anlagt. Dette er beregnet til 27 millioner kroner som ikke tidligere har ligget inne i budsjettene. Foto: Stian Bye Høgsveen

Av
DEL

MeningerIvar Bae skriver om strandparken i Brumunddal. Det er bra, for da får vi en saklig diskusjon rundt dette. Om han skriver som journalist eller AP-velger er jeg mer usikker på. Jeg har også full respekt for andres meninger, men vi i  Senterpartiet er klart uenige i Baes standpunkt.  Vi tar til orde for langt mer nøktern pengebruk.  Les videre og se hvorfor !

Vi kan glatt være enige om at planene for ny strandlinje er et praktfullt prosjekt. Det visste jo ingen før det plutselig dukket opp 27 ekstra millioner og bildene omsider kom på bordet,  men det er ikke det det handler om.

 Jeg kunne lett ha brukt en million kroner på å pusse opp huset mitt på ett år og med fancy løsninger, men jeg gjør det ikke fordi det måtte ha skjedd med lånte penger og innleid arbeidshjelp, og da blir det for dyrt. Derfor velger jeg enklere og billigere løsninger, og tar det over lengre tid med de pengene jeg kan avse etter at jeg har oppfylt alle mine andre forpliktelser. Det kan bli mer enn godt nok for det.

Og det er poenget. Slik burde det være med strandparken også. Særlig av minst 2 grunner; dette prosjektet er overhodet ikke en del av kommunens pliktige tjenesteproduksjon, og det kan bli mer enn godt nok om en velger enklere og billigere løsninger.  Jo,  Ivar Bae, det handler absolutt om fasadepynting.

 Ivar Bae tar direkte feil når han skriver at  «De pengene som  brukes på å ruste opp strandparken er ikke penger som kan brukes på å styrke eldreomsorgen», og gir her inntrykk av at det ikke er noen sammenheng mellom investering og drift. Faktum er at strandpark-pengene må lånes i sin helhet,  og renter og avdrag må betjenes over driftsbudsjettet i likhet med all annen gjeld. Og med sofistikerte løsninger vil framtidig vedlikehold av området etter all sannsynlighet koste mer penger enn nødvendig -  atter en gang over driftsbudsjettet.

Strandparkens potensielle adspredelser er nok også ei fattig trøst for våre dyktige og utholdende ungdomsskolelærere og helsearbeidere når de opplever at bemanningen er på bristepunktet, oppgavene øker og bygningsmassen begynner å falle fra hverandre i deres arbeidshverdag. Signalene til oss politikere er at de er kraftig provosert over prioriteringen. For det er folks hverdag det handler om, og den hverdagen befinner seg ikke i strandparken.

I forslaget til 4-års økonomiplan er det ikke satt av investeringsmidler til bygningsmassen på ungdomsskolene. Det er riktig at det settes av midler til nytt sykehjem i Moelv, men når en leser prognosen på aldersutviklingen i befolkningen de nærmeste 5-6 åra så er det lett å skjønne at dette blir en dråpe i havet hvis det ikke blir opprettet flere plasser enn det var før. Behovene øker. Økt hjemmebasert omsorg er neppe hele løsningen på dette. Vi blir både eldre og sykere enn før. Da trenger vi mer av pleie og omsorg. Og langt mindre sirkus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags