Når just-in-time-prinsippet tar livet av oss

Av
DEL

LeserbrevMåten vi organiserer samfunnet og organisasjonene våre på, kan i verste fall ta livet av oss! Eller rettere sagt, konsekvensene av måten vi har organisert samfunnet og organisasjonene kan gjøre nettopp det. «Just-in-time-prinsippet», eller «akkurat tidsnok-prinsippet», som det kan oversettes til på norsk, går ut på at en bedrift eller en organisasjon eksempelvis ikke skal ha ting på lager, men sørge for at den har de tingene den trenger akkurat tidsnok til at de kan sette de i produksjon. For mange bedrifter har dette ført til at de kan redusere sine kostnader, fordi de slipper å sitte på store reserver i produksjonsbedriftene sine. De har spesialisert seg på at delene i produktet de lager, kommer akkurat tidsnok inn, til at de kan sette de sammen til et ferdig produkt.

I offentlig sektor og i offentlige eide selskaper har også til dels dette prinsippet blitt anvendt med hensikt om å effektivisere. Mange offentlige aktører sitter derfor ikke på store lagre i tilfelle kriser inntreffer. Dette kan være en av årsakene til at vi eksempelvis ikke hadde tilstrekkelig beredskap til å håndtere koronakrisa, med tanke på lagrene av smittevernutstyr. Et annet eksempel er at Eidsiva kan bruke mye lengre tid på å reparere skader på strømnettet, hvis delene de trenger ikke ligger på lager. Det er kun lagt opp til at disse aktørene skal ha tilstrekkelig beredskap til å håndtere de mest sannsynlige tilfellene av hva som kan oppstå, og som gjør mest skade. Utfordringen oppstår når de som har gjort denne jobben, ikke har kunnet forutse hva som kan inntreffe, og dermed ikke har dimensjonert behovet deretter. Prinsippet som kan være en suksess i privat sektor, kan være håpløst i offentlig sektor, når akkurat tidsnok i stedet blir litt for sent. Det er også viktig å huske på at offentlig sektor i motsetning til privat sektor, ikke er laget for å skape profitt, men for å oppnå andre målsettinger som å ivareta befolkningen og sikre beredskap.

Vi bør etter den krisa er over, vurdere om denne bruken av markedstankegang inn offentlig sektor, medfører en sunn effektivisering av sektoren eller om den reduserte beredskapen skaper en giftig cocktail for befolkningen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags