Næringsliv og støyskjermer i Brumunddal

Av
DEL

LeserbrevI den siste tiden har flere næringslivsledere klaget sin nød over støyskjermen som er satt opp langs den nye 4-felts motorvegen i Brumunddal. Nå føler de at de er kommet i en bakgård etter at de har mistet utsikten mot E-6 og Mjøsa. Pipa var en helt annen når de selv bygget opp sine næringsbygg rett i fjeset på boligeierne på oversiden. At de tok bort det meste av utsikten mot Mjøsa for boligene var det ingen som brydde seg om. Den gang var det de selv som viste boligområdet sin egen bakende. Og tro meg, det er ikke noe vakkert syn.
Når næringslivslederne nå klager over at de har fått en støyskjerm på cirka tre meter foran seg, tør jeg minne på at deres egen takhøyde er langt høyere enn denne støyskjermen, og det er jo ikke noe gunstig for oss boligeiere.
For oss boligeiere, som tross alt tilbringer de fleste av døgnets 24 timer her, er denne støyskjermingen av det gode. Når eiendomsinvestor Carl Andreas Steen i HA den 3. mars påpeker at han vil ha støyskjermene i Strandvegen fjernet fordi målinger viser at ingen bolighus blir rammet, stemmer jo ikke dette i det hele tatt. Støysonekart fra Nye Veier viser det motsatte. Nye Veier har i tillegg tilbudt boligeiere innenfor støysonen ekstra støyskjerming på de enkelte boligene. Og hvorfor det, tro? Hvis den samme Steen har like gode ører som oss, så vil han nok høre støyen han også, hvis skjermingen skal fjernes.
Hvis ikke skjermingen fjernes, så bygger vi i høyden sier man da. Ja vel, egoet er på plass. Hva da med utsikten for dem som blir liggende bakenfor? Skal man ta hensyn til dette? Jeg håper for all del at Ringsaker kommune vil tenke litt på boligeierne også. Er det bare næringslivet som skal telle noe? Siste innspill nå er at man foreslår 10 meter høye reklameskilt med belysning langs E6. Dette er jo galskap. Jeg håper virkelig at Ringsaker kommune og Statens vegvesen ikke gjør knefall for et slikt forslag.
De samme næringslivsledere er også redd for at kundegrunnlaget blir redusert pga. dårligere eksponering. Finnes det noen dokumentasjon på dette? Hvor mange bilister er det som svinger av E-6 fordi de har sett et reklameskilt som det står NN på? I vår digitale hverdag skulle man tro at det finnes en rekke andre måter å eksponere sine varer og tjenester på.
Fra et trafikkmessig synspunkt, skulle jeg tro at for trafikksikkerhetens del, er det bedre at bilistene følger med på trafikkbildet og ikke på all verdens reklameplakater langs vegen. Når hastigheten nå skal økes til 110 km/t (og kanskje 120 km/t), så bør bilistenes oppmerksomhet rettes på vegen – og ikke langs vegen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags