Nytt sykehjem,- i Moelv, min barndomsdal, nå som by?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.
I HAs lørdagsnummer var det to artikler som handler om pågående reguleringssaker i Moelv. Det er merkbart at Moelv er i endring, men det haster visst så med å få tegnet kartet at en glemmer hvordan terrenget ser ut. Artikkelen røper at planen for Moelv Sykehjem, har to betydelige svakheter. Det utelater følgende vurderinger og tar ikke i betraktning:

A) Folkets Hus som en viktig, sentral, samtidig og framtidsretta kulturinstitusjon,- lokalt og for Innlandet (jf. bl.a. artisten Unni Wilhelmsens uttalelse).

B) vurderinger av de konsekvensene forslaget har som driver/motor i den framtidig byutvikling av Moelv.

Begge disse momentene er gitt for liten plass i beskrivelsen i reguleringsforslaget. Pressen har heller ikke viet disse poengene nok oppmerksomhet. Det fins både kraftige motforestillinger til forslaget blant innbyggerne, men også mange konstruktive forslag til alternative løsninger.

I beskrivelsen av reguleringsforslaget hevder forslagsstiller at det framtidige sykehjemmets beboere skal være et godt, positivt, riktig og viktig publikumstilskudd for den framtidige urbane småbyen. Det hevdes videre at hjemmesykepleien framover skal foregå i den enkeltes hjem, og at beboerne på sykehjem primært vil være dem som er i sin siste livsfase. Da må en spørre seg: Har denne sistnevnte gruppen egentlig behov, mulighet og evne til å benytte seg av framtidige urbane fasiliteter? Jeg, og flere med meg, vil tro at de har helt andre behov. Det fins med andre ord er en åpenbar motsetning i målene en har satt seg her. Dette er uforenelige målsettinger.

Det forslåtte utbygginga omtales som en sammenhengende bygningskropp. Den er omfangsrik og ruvende, – kanskje vil den strekke seg over Parkvegen, muligens bak barnehagen eller over den. Barnehagen må i tilfelle flyttes. Tiltaket trenger også store parkeringsarealer for besøkende og betjening til området. Moelv sentrum har allerede store arealer til dette fra før.

Like ved det planlagte sykehjemmet ligger også Brannstasjonen, en ganske så umake nabo til et foretak som i sin natur respektfullt gjør krav på rolige og støysvake omgivelser. Det står åpenbart i sterk kontrast til den aktivitet og det lydbildet en brannstasjon kjennetegnes ved.

Dette samme kan sies om mange av aktivitetene på Folket Hus, til tider er de verken støysvake eller utpreget rolige. Festplassen bak Folkets Hus og Parken inngår også. For dette området foreligger det tanker om både vern og opprustning av området, noe som er bra. Men forslaget om framtidig hovedatkomst hit fra Jensstuvegen /Parkvegen, over/gjennom Johansen Trevarefabrikk vil løsrive Folkets Hus og Parken fra bysentrumet, noe som er svært uheldig om en ønsker å skape et levende bysentrum med vitale møteplasser.

Jeg forstår at planens primære formål er å fremme utbygging av nytt sykehjem i Moelv. Men forslagets bidrag som innspill i en bymessig utvikling av Moelv sentrum synes lite vurdert, enn si gjennomtenkt.

Hovedkriterier for valg av denne tomta er ifølge funksjonsprogrammet særlige samdriftsfordeler med eksisterende sykehjem, dernest finansieringsstøtte fra Husbanken, logistikkproblemer med utbygging på tomta i Jensstuvegen og krav om kort avstand til sentrum.

Men sett som et ledd i byutviklingen framover er det all grunn til å mene at dette virkelig er å bygge en ugjennomtrengelig – fysisk og for den del, psykisk – barriere midt i et fungerende og attraktivt sentrumsområde. Her bygger man faktisk en mur. Moelv, slik vi kjenner det i dag, vil deles i to, ett område foran det nye sykehjemmet og ett bak. Folkets Hus og Parken vil befinne seg i en ny og vanskelig tilgjengelig del av Moelv.

For meg så virker det som om hele reguleringsforslaget «hopper bukk» over hensynet til byutviklingsaspektet. I realiteten stenger forslaget for å utvikle en urban utviklingsstrategi for Moelv. Det skjer bl.a. ved å endre Folkets Hus og Parkens eksisterende forbindelse til sentrum og ved å båndlegge framtidig bruk og utvikling av naboområder til «urbaniseringsformål». Det forutsetter og krever også ekstra parkering og biltrafikk inn til området. I dag vet vi at det langt fra er noe godt urbaniseringstiltak, det heller.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags