Økonomisk sjansespill å legge ned Fossen før sykehusplassering er klarlagt

Av
DEL

LeserbrevAdministrasjonen i Ringsaker har foreslått å legge ned Fossen skole i Moelv, i tillegg til flere av bygdeskolene i Nordre Ringsaker. Et vedtak skal tas av oppvekstkomiteen i Ringsaker kommune innen 1. oktober, mens den endelige avgjørelsen antakeligvis ikke vil bli tatt før i budsjettet for 2021 i desember.
Fossen FAU har i brev til rådmannen stilt spørsmålstegn ved kapasiteten ved Moelv skole. I sin utredning skriver administrasjonen at det er plass til 500 elever ved Moelv skole, noe som gir plass til alle elever ved Fossen og Fagernes i dag. Det er i dag totalt 446 elever ved disse tre skolen. De tar samtidig høyde for at det er planlagt opptil 770 nye boenheter i Moelv i den neste 10-årsperioden. Dette vil ifølge administrasjonens utredning gi 240 flere barn totalt i Moelv, hvorav 93 ekstra barn i barneskolealder. Dette vil gi en underkapasitet på 39 skoleplasser i Moelv.


Dersom sykehuset vedtas bygget i Moelv i slutten av desember/tidlig i januar 2021, så er dette etter et eventuelt vedtak om nedleggelse av Fossen skole, og man kan regne med at de aller fleste av de planlagte boenhetene vil bli bygget. Dette vil føre til et behov for å bygge ut Moelv skole innen rimelig kort tid. Administrasjonens «sparepotensial» ved å legge ned Fossen oppgir de til 1,2 millioner kroner per år. Her er ikke skoleskyss for elevene fra Fossen til Moelv vurdert (til høsten ville 18 av 43 elever hatt krav på skoleskyss), og dette må derfor trekkes fra det oppgitte beløpet som administrasjonen oppgir som besparelse. Ved å legge ned Fossen skole vil administrasjonen, i løpet av en tiårsperiode, måtte ta stilling til om de vil bygge en ny fløy på Moelv skole, eller gjenåpne Fossen skole.

Dagens Moelv skole kostet 258 millioner kroner (H-A 31.10.2015) å bygge, og en eventuell utvidelse med en ekstra fløy vil fort koste opp mot halvparten. Administrasjonen ønsker å spare 1,2 millioner kr i året og ta bort fleksibiliteten Fossen skole gir til økt vekst og elevtall i Moelv, samtidig som det gir svært stor sannsynlighet for at en utbygging av Moelv skole til over 100 millioner blir nødvendig innen kort tid. Er dette fornuftig og langsiktig tenkning av kommunen?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags