Pensjonistpartiet er 100 prosent imot bompenger på sidevegene!

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Denne uken skal det vedtas i fylkestinget hvorvidt det skal være bompengeavgifter på sidevegene.

PP støtter lokalbefolkningen både kommunalt og fylkespolitisk på dette området og vil selvsagt i vår stemmeavgivning gå imot bompenger på sidevegene! Dette er nedfelt i vårt program.

Dette skyldes flere forhold:

• Vi mener prinsipielt at staten skal bekoste riksvegnettet
• Lokalbefolkningen skal ikke blø økonomisk og finansiere ny E6 ved kjøring på gamle sideveger!
• Bompengeavgifter vil ramme den økonomiske handlekraften til våre innbyggere
• Bompenger er penger som går rett i statskassen og det vil medføre tilsvarende reduksjon i lokal omsetning for næringslivet,-med tilsvarende reduserte skatteinntekter. -Som igjen til sist vil gi mindre skatteinntekter til kommunene.
• Sett i lys av dagens situasjon med covid-19 har allerede mange privatpersoner og bedrifter økonomiske vanskeligheter. Bomveger på sidevegene vil gjøre dette enda vanskeligere
• Bompengeavgifter på sidevegene vil ramme de med svakest økonomi hardest
• Vi frykter at mange vil velge ytterligere mer avsides sideveger for å unngå bompengeavgift. Det vil medføre mer trafikk på veier som ikke er tilrettelagt for stor trafikk, det vil medføre økt trafikk-usikkerhet, lengre kjørevei, mer forurensning -og ikke minst medføre utfordringer knyttet til skolebarn langs trafikkfarlige veger uten gangveier.

PP synes det er underlig at fylkespartiene ikke støtter sine lokale partier i deres interesser og bekymringer.

Etter vårt skjønn er det den som bærer skoen som kjenner hvor den trykker, og fylkesrepresentantene burde ha såpass respekt og empati for sine egne lokalpartier at de gir sin støtte der det trengs!

Dersom det vedtas bompenger på sideveger denne uken, vil dette bli en situasjon vi må leve med i svært mange år fremover! Det nytter ikke å angre etterpå.

Vi håper derfor fylkespartiene tenker seg om og ser på regionen som helhet. Slik ivaretas befolkningens økonomiske handlekraft som igjen vil komme regionen direkte til gode.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags