Mjøsbyen skal være som å bli assosiert med det mest attraktive Norge kan by på

Av

«Mjøsbyen» er per i dag offisielt navnet på et samarbeid for en felles transport – og arealstrategi i vårt område. Vår visjon er at det i framtiden er navnet på noe mye mer. Vår visjon er at det er et begrep for et av de mest ettertraktede stedene i Norge – både for å bo i, investere i og generelt være del av

DEL

KommentarDet å bli assosiert med Mjøsbyen skal være som å bli assosiert med det mest attraktive Norge kan by på av blant annet næringsliv, bokvalitet, landbruk og innovasjon. Det skal følge et uomtvistet sterkt kvalitetsstempel med assosiasjonen Mjøsbyen, både nasjonalt og internasjonalt. Har vi hårete mål? Ja, vi har det, og vi tror på det. I aksen mellom Hamar, Gjøvik, Ringsaker og Lillehammer er det enorme muligheter for felles verdiskaping til vårt felles beste.

Vi har våre lokaliseringsdebatter. Vi i Høyre regionalt er enige om at vi er uenige i enkelte punkter hva gjelder lokalisering. Vi vil alle kjempe for vår kommune, vi er lokalpatrioter alle sammen. Det vil vi fortsette å være. Samtidig er vi også enig om noe meget viktig, nemlig også å stå sammen om det. Det å ha en åpen dialog med hverandre, det å samarbeide om felles mål, det å være venner – det er viktig.

For å realisere Mjøsbyen må vi alle bidra til å spille hverandre gode, vi må forsterke hverandres styrker. Vi må vise raushet ovenfor hverandre, vise vilje til å fordele og være støttende i hverandres initiativ.

Med Høyre i posisjon i Mjøsbyen vil næringslivet oppleve en annen kraft. Mjøsbyen trenger Høyres næringspolitikk, med fokus på gründerskap, infrastruktur, gode næringsareal, gode rammevilkår og kommunal oppmerksomhet. Våre kommuners levering av tjenester er avhengig av et blomstrende næringsliv.

Infrastrukturen i Mjøsbyen er antakelig den viktigste brikken for å kunne realisere potensialet. Nye Veier bygger ny E6 gjennom vårt landskap. Nye Veier er opprettet av regjeringen og forserer et arbeid som var tenkt påbegynt videre fra Kolomoen tidligst i 2025 av den rødgrønne regjeringen. I 2025 vil vegen nå stå ferdig helt til Øyer! Høyre tar Innlandet inn i framtiden. I samme momentet er det like viktig å få fullført firefelts Rv 4 fra Mjøsbrua til Gjøvik. Vi arbeider også felles for å realisere dobbeltspor fram til Lillehammer og oppgradering av Gjøvikbanen.

Med blant annet – Lillehammer sine sterke miljøer innen kultur og reiselivstradisjon, sine kvaliteter som vintersportsby og forvaltningskompetanse, Hamar med sine urbane kvaliteter og sine kompetansemiljøer innen forskning, spill og forvaltning, Gjøvik med sin industri – og teknologivirksomhet og sin tradisjon for privat gründerskap, og Ringsaker med sine store fritidsboligområder og sterke fokus på næringsutvikling, står vi sammen meget godt rustet til å møte enhver konkurranse, både nasjonalt og internasjonalt. Da må vi klare å innrømme hverandres styrker, og se hverandres styrker som felles styrker. Klarer vi det har vi oppnådd mye.

Vi, ordførerkandidatene for Høyre i Mjøsbyen, vil fortsette vår dialog. Alene er vi sterke, sammen er vi sterkere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags