Helsetjenester i Ringsaker

Av
DEL

LeserbrevRusomsorg:

Ringsaker FrP mener forebyggingsarbeid er et meget viktig ledd, og her ligger det et stort ansvar for kommunen og oss alle. Her er det viktig med gode tiltak som mange fritidstilbud/aktiviteter for ungdom og ikke minst at man på et tidlig tidspunkt fanger opp ungers utfordringer og setter i gang tiltak rundt det. Mobbing er et viktig punkt og må tas på alvor, likeens er utfordringer på skolen.
Når det gjelder behandling så er det viktig at man har plasser som Fredheim Vernehjem, Veslelien og Tyrili som finnes i vår kommune. Slike plasser er gull verdt i dette arbeidet. Viktig med god kapasitet og kompetanse for de på disse behandlingsplassene.
Ettervern er faktisk den biten som det fortsatt er mest å hente på dette området. Når man kommer ut ifra en institusjon etter behandling/avrusing så er det viktig at man har tilbud å gå til. Her er nok praktisk arbeid viktig for mange i denne gruppen. Her må det bidras til et løft i rusomsorgsarbeidet.

Helsestasjoner:

Ringsaker FrP ønsker fortsatt å beholde helsestasjonene på Brøttum, Nes, Moelv og Brumunddal. Dette er viktig for våre innbyggere.

Skolehelsetjeneste:

Ringsaker FrP mener at skolehelsetjeneste er meget viktig og bør styrkes ytterligere. Dette kan være viktig for forebygging av sykdommer og plager som kan oppdages på et tidlig stadium og være til god hjelp for å oppdage enkelte ting som kan være viktige for hvordan læringen i skolen blir. Det være seg for syn, hørsel, ADHD og sykdommer generelt, og ikke minst som et mulig middel for å fange opp for mobbeproblemer. Dette er en meget viktig tjeneste.

Tannhelsetjeneste:

Ringsaker FrP mener at tannhelsetjenesten er stort sett godt ivaretatt. Det vi ikke synes er like bra er tannlegevaktordningene hvor man ofte må dra langt av gårde for å få utført tannlegebehandling på kveldstid eller i helger. Dette er noe vi ønsker å se nærmere på.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags