Hvorfor ny E6?

Av
DEL

Leserbrev

Brumunddølene Marit og Arne Pedersen er skeptiske til storprosjektet ny E6 Moelv-Øyer. I innlegg datert 17. juni spør de: Hvorfor må E6 krysse Mjøsa ved Moelv, for så å krysse Lågendeltaet ved Lillehammer? Dette spørsmålet har et historisk svar:

Det var lenge meningen at Gjøvikbanen skulle forlenges noen mil, krysse Lågen der E6 nå krysser den, og kobles til Dovrebanen i Hovemoen nord for Lillehammer. Det prosjektet ble aldri prioritert. Da lokalpolitikernes tålmodighet tok slutt, måtte rikspolitikerne love å finansiere toppmoderne veg Gjøvik-Lillehammer, i stedet for denne baneforlengelsen.

Les også: E6 Moelv – Øyer, på ville veger? 

Dermed ble det mye bedre veg langs vestsiden av Mjøsa enn langs østsiden, fra Moelv til Lillehammer. Da ble det fristende å bygge bru over Mjøsa ved Moelv, for å kunne benytte den gode vegen langs vestsiden videre nordover, i stedet for å bygge ny hovedveg i til dels kupert landskap Moelv-Lillehammer. Også «å komme utenom Lillehammer» var argument for å flytte hovedvegen dit E6 går nå.

M. og A. Pedersen har sett at mange trafikanter mellom Gausdal og Lillehammer velger E6-strekningen Hovemoen-Strandtorget, som er raskere enn innfartsvegen nordfra med 5 rundkjøringer. Dette bidrar noe til inntrykket av nåværende E6 som «underdimensjonert» ved Lillehammer, og til kravet om ny E6 med rikelig kapasitet også der.

Fagøkonomer har for lengst regnet ut at det blir altfor dyrt å dimensjonere vegnettet for høye trafikktopper. Med andre ord: Det er ingen menneskerett å kunne kjøre hvor som helst når som helst, uten å bli heftet av bilkø! Noen av trafikantene både kan og bør velge å kjøre utenom trafikktopper. I Osloområdet har noen veger jevnt stor trafikk men ikke høye trafikktopper, nettopp fordi trafikanter – som kan det – kjører når det ikke er «rushtid».

M. og A. Pedersen mener at E6 på vestsiden kan avlastes med mer bruk av «gamlevegen» Fv. 213 gjennom Brøttum. Dette er vel særlig aktuelt for dem som kjører «weekend»-turer til og fra stort antall hytter øst for Lillehammer, fredag ettermiddag og søndag kveld. Altså når det er rushtider og trafikktopper på E6.

Undertegnede ergrer seg over at det nå planlegges en mjøsbru til bare for biler: Ny mjøsbru er historisk mulighet for det jernbaneprosjektet som var for langt og for dyrt i forrige århundre; men som blir overkommelig med sammenkobling av Gjøvikbanen og Dovrebanen ved Moelv. Det må da bygges kombinert bru for forlenget gjøvikbane og ny E6, fra Skulhusodden på vestsiden av Mjøsa til sørsiden av Brennerivika på østsiden, med bæreevne for og plass til jernbane inne i bærekonstruksjon under bred kjørebane for biler.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags