Urealistisk kommunebudsjett – svar til Lars Svendstad

Av
DEL

MeningerLars Svendstad redegjør for Ringsaker FrP’s alternative kommunebudsjett i RB, 3.1. d.å. De vil bruke «store midler til vedlikehold av skoler, sykehjem, kommunale barnehager og kommunale veier», noe som virker tilforlatelig. Jeg måtte derfor undersøke hvilket «lys» FrP har sett som vi andre ikke har oppdaget. Ikke overraskende er det dekningsmåten for alle de gode tiltakene, noe Svendstad ikke nevner i sitt innlegg. Først foreslår de at budsjettet for Adm. og fellesutgifter og kultur og idrett reduseres med hhv. 6–7 mill. kr og 2 mill. kr pr. år f.o.m. 2019. I tillegg foreslår de å redusere driftsutgifter innenfor alle enheter, også skole og pleie og omsorg, med fra 11 mill. kr i 2020 som øker til 43,5 mill. kr i 2022, og at det knytter seg til vidundermedisinen LEAN. Jeg har lest meg opp på LEAN og forstår at det er et hjelpemiddel for «veltrimmet produksjonsmetodikk» for framstilling av varer og tjenester. Det er hentet fra «ledelsesteori» og tatt i bruk på 1990-tallet, for å øke den «bedriftsøkonomiske lønnsomhet». Det er hentet fra japansk produksjonsindustri, bl. Toyota. Nå skal altså FrP lokalt ta i bruk LEAN for at bl.a. drifta av skole og pleie og omsorg skal bli mer veltrimmet. Det er gjennomført effektivisering i kommunen, gjennom mange år, og jeg mener at det kan effektiviseres mer, gjennom bl.a. økt digitalisering.

Jeg tror likevel det er urealistisk å hente ut slike innsparinger som Ringsaker FrP foreslår, rundt 50 mill. innen 2022. Jeg tror heller ikke at LEAN uten videre kan overføres til kommunale tjenester. Det er forskjell på å produsere biler og yte kommunale tjenester. Sjøl om det er produksjoner som er sammenlignbare, gjelder ikke det pleie og omsorg, skole, barnehager osv. Jeg har 35 års bakgrunn fra kommunal virksomhet, både fra flere enheter og nivåer, og har vært med på flere omorganiseringer og effektiviseringstiltak. Jeg vet ikke hvilken arbeidserfaring og kompetanse sentrale FrP-politikere i Ringsaker har? Jeg oppfatter dette som en mistillit til de som jobber i de forskjellig enheter. Betyr det at folk skal løpe raskere, eller privatisering/konkurransesetting, der en ofte opplever at lavere lønn/pensjoner er de reelle innsparingstiltakene? Jeg synes Ringsaker FrP bør gi ansatte i kommunen og folk for øvrig, mer info om såkalt LEAN i kommunal virksomhet, iallfall seinest før valget. Og ikke minst konsekvensene av deres inndekningsforslag. Jeg vil hevde at dette er «skrivebordsteori» fra Ringsaker FrP’s side.

Jeg er fast leser av to fagforeningsblad, og ser at det fra regjeringshold blir innført tiltak som reduserer arbeidsfolks arbeidsbetingelser. Det siste er kutt i dietter. M.a.o. er det «pisken» som brukes ovenfor denne gruppa. Samtidig pøses det ut betydelige skattelettelser, primært til folk med adresser vest i Oslo eller vest for Oslo. Altså «gulrot» for å få flere arbeidsplasser. Kan Svendstad dokumentere hvor mange arbeidsplasser disse skattelettelsene i milliardklassa har gitt? Penger som kunne vært benyttet til sjukehusa for å unngå kutt i tilbud. og/eller til kommunene for nettopp å finansiere forslagene dere fremmer i Ringsaker. Eller kanskje redusert eiendomsskatten? Jeg mener i motsetning til FrP at eiendomsskatt ikke er en urimelig beskatningsform. I dag er det svært gunstige skatteregler for eiendom, samtidig som det er «full fart i eiendomsmarkedet», som jeg leser om i dagens RB, og sikkert muligheter for gode, skattefrie fortjenester. Hvorfor er det mer naturlig at folk med normale inntekter opplever en inntektsskatt på 20–30 %, og moms på 25 %?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags