Vi tror på Innlandet fordi vi tror på deg

Av
DEL

LeserbrevHøyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket, respekt for privat eiendomsrett, lokal selvråderett og troen på at politikken skal legge til rette for private og lokale initiativ. Vi tror på muligheter og likeverd gjennom vekst og mangfold.

Det viktigste fylkeskommunen kan gjøre for å utløse potensialet i Innlandet er å sikre at vi tilbyr utdanning i tråd med arbeids- og næringslivets behov. Elevene i Innlandet konkurrerer i et globalt arbeidsmarked og vi vil sørge for at opplæringen de får til enhver tid er konkurransedyktig.

Dernest skal vi sikre gode og forutsigbare rammevilkår. Vi skal føre en politikk som lar byene våre tiltrekke seg vekst og hevde seg i konkurransen med andre byer i det sentrale østlandsområdet. Gode samferdselsløsninger er en forutsetning for næringslivet og for bosetting. Vi vil bygge mer fylkesvei fortere gjennom å øke investeringene til fylkesvei og organisere veiutbyggingen etter modell av Nye Veier AS.

Vår felles arbeidsinnsats er grunnlaget for både privat og offentlig velferd. Å ha en jobb sikrer inntekt og velferd for den enkelte og for samfunnet. Høyre vil føre en næringspolitikk som utnytter fylkets sterke teknologi- og kompetansemiljøer og industrielle lokomotiver som grunnlag for økt verdiskaping. Det er dette næringslivet som sammen med Innlandets store naturressurser gjør at vi kan løse klimautfordringene og sørge for ei grønnere og bedre framtid for alle.

Fylkeskommunen skal jobbe på lag med kommunene for å bidra til at enkeltmenneskers og bedrifters ideer og løsninger for framtida kan realiseres. Det er i kommunene folk bor, det er der drømmer oppstår og det er i kommunene i Innlandet vi ønsker å bidra til at drømmer realiseres, liv leves og framtidas løsninger blir til.

Vi tror på Innlandet fordi vi tror på deg. God sommer!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags