FrP i regjering!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevHva har FrP fått gjennomslag for i den nye regjeringsplattformen? Her er noen av punktene:

Samferdsel: Bompengene kuttes med 1 milliard kroner årlig. Vegbyggingen skal fortsette. Vi ser jo hva FrP i regjering har vært pådriver for i vårt område som firefelts E6, riksveg 3/25 og etter hvert Mjøsbrua og det som vil skje mellom Mjøsbrua og Øyer. Pumpepris på diesel og bensin skal ikke øke som følge av avgiftsendringer og økt bioinnblanding. 

Skattefradrag for høye bompengeutgifter, doble infrastrukturfondet til 200 milliarder over to år, åpne for 120 km/t, fjerne engangsavgift for veteranbiler eldre enn 20 år, og begrense streknings – ATK.

Eiendomsrett og forenkling: Viktig at folk kan bestemme mer over egen eiendom og Frp er glad for gjennomslag for dette: Promillen på eiendomsskatt kuttes ytterligere med 1 promille, redusere statlig og regional detaljstyring, redusere byråkrati og antall heltidspolitikere på regionalt nivå, stille krav til norskkunnskaper i helse- og barnehagesektoren, sikre lave gebyrer og effektive tjenester gjennom nytt regelverk for selvkost, utvide boligeiers handlingsrom til endringer på egen eiendom, frita terrasse, utleiebolig og større garasjer fra søknadsplikt.

Innvandring: Dette er viktig for at velferdsstatens bærekraft sikres gjennom en fortsatt restriktiv, rettssikker og ansvarlig innvandringspolitikk og da er følgende gjennomslag viktige: Ingen flere kvoteflyktninger, straff for flyktninger som drar på ferie til hjemlandet gjennom karantenetid, heve språkkravene for å få statsborgerskap, stramme inn krav om selvforsørging for familiegjenforening for flyktninger under utdanning, arbeidsgiveres styringsrett til å nekte ansatte å bruke ansiktsdekkende plagg på jobb beholdes, for første gang unnta områder med høy innvandrerandel fra å bosette flyktninger.Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags