Skoleutvikling

Av
DEL

LeserbrevLa meg få si det aller først: Jeg er opptatt av bygdene våre. Jeg er opptatt av levende bygder som tilbyr noe annet enn by livet. Jeg er opptatt av at de kommunale tilbudene i bygdene våre skal være av høy kvalitet.

Det har skjedd en utvikling, det er en trend i tiden at det er færre som ønsker å bosette seg i distriktene og i bygdene. Det skjer over hele landet og vi kan se det også her i Ringsaker. Dette er med på å utfordre oss i forhold til de tjenestene vi gir. Samtidig utfordrer dette oss til å tenke nytt og ikke «kjører oss fast». Dette er ikke den eneste grunnen til at saken kommer opp igjen.

En av de tingene som virkelig engasjerer og får ekstra mange til å engasjere seg er skole. Det er forståelig, siden dette er noe vi alle på en eller annen måte har et forhold til. Jeg er intet unntak.

Vi har i Ringsaker vært heldige, vi har hatt en stor utvikling og framgang på skoleresultater og det har blitt jobbet systematisk over mange år.
Det sjølsagt alltid mulig å forbedre seg ytterligere på flere ulike felt. For meg er spesielt et trygt og godt skolemiljø viktig.

Når vi nå igjen er inne i en debatt om skolestruktur i Nordre Ringsaker er det for meg momenter som er ekstra viktig:
Det faglige innholdet og det faglige miljøet
Lærestrategier / utvikling
Skolemiljø
Ny læreplan, med nye krav
Tilbud til alle

Min opplevelse og absolutte inntrykk er at vi har svært dyktige ansatte på skolene våre, som legger ned en betydelig innsats for våre elever.
Vi må vite at våre elever har de samme mulighetene uansett hvor i kommunen de bor. Jeg mener det legger visse begrensninger når det blir for få elever på en skole, dette har vi sett i andre skolenedleggingsdebatter.

Jeg forstår at en skole er viktig for bygda den er i, men samtidig må det være elevene som står i fokus. Små skoler vil være bra for noen, men det vil også større enheter. Miljøet og mulighetene vil bli større, det er for meg viktige argumenter. Sårbarheten blir også større når det er svært små skoler, det ser jeg på som en utfordring.

Jeg har i flere omganger sagt at det å ha fire skoler i Nordre Ringsaker er for mye. Basert på det jeg har nevnt her. Elevtallsutvikling spiller også inn. Det er ikke unaturlig at saken igjen kommer opp. Dette er en debatt jeg mener vi må evne å ta, på et seriøst og redelig grunnlag.

Utviklingen for bygdene i Nordre kan bli bedre ved å få robuste skoler som utvikler seg godt, som har gode muligheter for alle og som har muligheten til å være fremoverlente.

Det blir vår jobb å sammen finne gode løsninger til de beste for våre barn. De må stå i fokus.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags