Vei er viktig!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevGod kommunikasjon er avgjørende for utviklingen av Innlandet. Det sørger for at folk kommer inn og varer kommer ut. Høyre vil føre en areal- og transportpolitikk som gir grunnlag for bedre kommunikasjon, styrket næringsutvikling og målrettet utvikling av byer og tettsteder.

For store deler av næringslivet er gode samferdselsløsninger en forutsetning for lønnsom drift og for å skape nye arbeidsplasser. God samferdselspolitikk er god næringspolitikk og bidrar til næringsutvikling. 4. mai kunne vi lese i Finansavisen at Raufossklyngen trues av køer og dårlig vei. Det er alvorlig, og de er ikke alene om å ønske seg bedre samferdselsløsninger!

Viktige nasjonale og internasjonale hovedveier som E6, E16, RV4 og Rv3 går gjennom Innlandet. Disse er også del av stamnettet i fylkets kommunikasjon. Det er avgjørende for Norge at disse har høy regularitet og holdes åpne året rundt. Det er derfor en grunnleggende forutsetning at disse transportårene rustes opp og vedlikeholdes av staten slik at de holder høy standard.

Fylkeskommunen eier og har vedlikeholdsansvaret for den største delen av veinettet i Innlandet med 7000 kilometer med fylkesvei. Det er derfor avgjørende at samferdsel prioriteres høyt, og at utbygging og vedlikehold gjøres mest mulig kostnadseffektivt. Veinettet skal ha god standard basert på hva som er nødvendig og godt nok for den enkelte stekning. Høyre vil prioritere utbygging og utbedring av fylkesveinettet ut fra trafikkmengde, næringslivets behov, sikre skoleveier og sammenknytting av lokalsamfunn og arbeidsregioner.

Høyre ønsker løsninger som kan gi kortere byggetid og bedre ressursbruk i det enkelte prosjekt slik at innbyggerne kan få lavere kostnader for nye veiprosjekter og bedre vedlikehold. Gjennom Nye Veier AS har Solberg-regjeringen vist at det er mulig med store besparelser i samferdselsprosjekter. Høyre mener denne lærdommen også må føre til en fornyelse i hvordan fylkeskommunen gjennomfører sine samferdselsprosjekter. Hovedregelen må være offentlig privat samarbeid (OPS) og totalentreprise der dette egner seg.

I Innlandet er bosettingen slik at de aller fleste er avhengig av bil til daglige gjøremål og for reiser. Det er derfor riktig å prioritere gode veier som grunnlag for trygge reiser. Samtidig skal vi bygge ut kollektivtilbudet slik at det blir et reelt alternativ for flere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags