Reguleringsplaner for Moelv

Av
DEL

Leserbrev
Byen Moelv har feiret 10 års jubileum, dessverre i en kommune som grunnet pengemangel må gå inn med kutt både her og der. Tross dette varsler de om start av ny reguleringsplan, hvor både arkitekt og landskapsarkitekt sammen med planutvalget skal utarbeide et planforslag som skal ut på høring november-desember 2020. Målet er utforming og utstrekning for det nye sykehjemmet og framtidige omsorgsboliger i Parkvegen, samtidig som bilvegnett, gangforbindelser, ny bebyggelse og parkeringsplasser blir avklart.

Byparkens framtidige innhold og form blir tema. Frist for innspill er 1. august 2020. Hvor dette nye sykehjemmet akkurat blir plassert, får en tro at en får vite nærmere jul, og så blir det kanskje bestemmelser til neste vår? I mellomtiden kan vi glede eller grue oss og håpe på at Parkvegen fortsetter som gjennomgangsveg, slik at både Moelv Bo og Folkets Hus får sin nødvendige bilveg helt fram til døra fra sentrum i Moelv, og ikke via omveger.

Hva med utrykningsfartøyer? La oss for eks. si at det brenner på Moelv Bo. Brannstasjonen er så å si nabo, men brannvesenet må ut av sentrum, inn på veg 2013 og så ta Jensstuvegen og Parkvegen for å komme fram. I Parkvegen kan det stå en tunglasta lastebil på gardsplassen til Johansen-fabrikken som stenger vegen. Slik kan det bli om Parkvegen stenges grunnet nye reguleringsplaner, mener noen av oss modølinger som er kjent i området. En skulle tro at det er brukerne og besøkerne på Moelv Bo- som har mest bruk for kort veg til sentrum, både gangveg og bilvegen som de sikkert nødig vil miste.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags