Vedlikehold og pleie av kommunale bygg!

Av

"Viktig for kommunens eie - er vedlikehold og pleie"!

DEL

LeserbrevRingsaker FrP ønsker å gjøre noe med dette. Kommunen har mange eiendommer i varierende grad og forfall. Det er en kjensgjerning at det ikke prioriteres nok penger til vedlikehold.

Kvaliteten på bygningene forfaller og kvaliteten på tjenestene som tilbys lider også på grunn av dette. Vi ønsker å gå gjennom listen over bygg og eiendommer som kommunen har og selge unna det vi ikke bruker.

Ringsaker FrP ønsker også et kritisk blikk på dagens bruk i alle lokasjoner for å se om det er optimalt.

Vi kunne tenke oss at de fleste lokasjonene kommunen har føres over til et eget eiendomsselskap. Til dette selskapet flyttes eiendommene og tilhørende gjeld, samt driftspersonell. Selskapet vil da måtte kreve inn husleie av kommunens enheter for å sikre rente - og avdragsbetalinger samt løpende drift.

Dette vil gi positive gevinster:
- Eiendommene blir bedre vedlikeholdt.
- Leiekostnader for ulike tiltak i kommunal regi blir synliggjort.
- Eiendommer blir frigjort for salg eller omgjort til næring/bolig.
- Bedre tilpasning av bemanning.
- Enklere budsjett og styring for kommunen.

Man må undersøke hvilke lokasjoner som kan overdras til selskap, og hvilke kommunen selv MÅ eie. Det er viktig å undersøke hva som er best med tanke på byggeprosjekter eller utbedringer på lokasjonene. En må også undersøke om kommunens innkjøpsavtaler kan benyttes av det nye selskapet.

Dette er tiltak som Ringsaker FrP ønsker å se nærmere på!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags