Sanksjoner eller unnfallenhet – den norske regjeringas valg

Av
DEL

Leserbrev
Mens vi «innlendinger» nyter eller sukker over hetebølge og middels Mjøs-flom, står palestinere på Vestbredden og i Jordan-dalen foran sitt verste mareritt. Israels statsminister Netanyahu har kunngjort at den israelske regjering vil annektere deler av palestinske områder onsdag 1. juli i år.
For å vise solidaritet med det palestinske folk og kreve at den norske regjeringa respekterer våre forpliktelser til å stoppe grove brudd på folkeretten og menneskerettighetene, har ei rekke organisasjoner gått sammen om et opprop til vår regjering:
Vi krever at norske myndigheter tar internasjonalt initiativ til å stanse Israels annektering av palestinsk land og ansvarliggjøre Israel for deres folkerettsbrudd.


Etter tre valg på ett år i Israel har Benjamin Netanyahu og hans tidligere motstander Benny Gantz inngått en koalisjonsregjering og varslet at Israel vil starte annekteringen av store deler av Vestbredden 1. juli 2020. Annekteringsplanene er et direkte resultat av Donald Trumps såkalte fredsplan for Midtøsten, «Deal of the Century». Planen legitimerer Israels ulovlige koloniserings- og anneksjonspolitikk.
De ulovlige bosettingene på Vestbredden og i Øst-Jerusalem huser rundt 700.000 ulovlige bosettere med tilhørende virksomheter som løfter israelsk økonomi på bekostning av en levedyktig palestinsk stat. 350.000 palestinere vil fordrives når Israel gjør alvor av annekteringsplanene. Israelske styresmakter understreker at palestinere som bor i områder som omfattes av planene ikke vil få israelsk statsborgerskap. Annektering innebærer en formalisering av en langvarig praksis med apartheid og vil etterlate et Palestina som er stykket opp i små usammenhengende landområder. Palestinerne vil i realiteten ikke ha kontroll over egne grenser, luftrom eller vannressurser i de områdene de vil sitte igjen med.


Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet mener det er helt nødvendig at den norske regjeringen nå følger opp intensjonen i regjeringsplattformen som sier at regjeringen vil «samarbeide med andre land for å gjennomføre økonomiske og politiske sanksjoner ved alvorlige og vedvarende brudd på folkeretten».
EU og Frankrike var raskt ute med å varsle diplomatiske reaksjoner på annektering. I Storbritannia har 130 parlamentarikere oppfordret den britiske regjeringen til å vedta økonomisk sanksjoner dersom Israels regjering går videre med annekteringsplanene. Irland, Belgia og Luxembourg ønsker også å diskutere økonomiske konsekvenser for Israel dersom annekteringen gjennomføres. Norge har nå en mulighet til å arbeide for respekt for folkeretten, inkludert humanitærretten og menneskerettighetene. Alle disse er prinsipper utenriksminister Eriksen Søreide sier er grunnlaget for norsk utenrikspolitikk.


Initiativet er tatt av Palestinakomiteen i Norge, Fellesutvalget for Palestina og Fagforbundet. Oppropet har fått tilslutning av 27 andre fagforeninger og forbund og politiske organisasjoner.
Palestinakomiteen i Hedmark oppfordrer alle som vil at den norske regjeringa aktivt skal stå opp mot Israels krenkelser, om å undertegne oppropet. Det kan du blant annet gjøre på Facebook – Palestinakomiteen i Hedmark; på nettsida til Palestinakomiteen i Norge – www.palestinakomiteen.no eller Fagforbundet – https://www.fagforbundet.no/nyheter/a/11298/vil-stanse-annekteringen-av-palestina/.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags