Selv om du ikke er i faresonen, må du ta hensyn til at det kan ramme andre

Av