Sjølforsyning og matvaresikkerhet til egen befolkning

Av
DEL

KommentarVi er inne i en underlig tid. Hele samfunnet har i stor grad stoppet opp og vi sitter på hver vår lille tue og venter på at stormen skal løye. Det nevnes daglig om beredskap og viktigheten av ulike stillinger i samfunnet vårt, og mange får nå øynene opp for at det er mye vi kan greie oss uten, mens det virkelig essensielle i hverdagen får all fokus.

Statsministeren gikk tidlig ut og sa at vi ikke måtte hamstre. Dette ga akkurat den motsatte effekt enn hva hun ønsket. I forhold til eget hushold, som er ganske lite, tenkte jeg at om jeg får tak i en pose poteter så skal jeg greie meg lenge. Poteter har berget folk før. Dette lærte vi tidlig på skolen. I Irland fikk de hungersnød da potetavlingene slo feil etter angrep av tørråte. Hva opplevde jeg så da jeg kom i butikken, jo butikkene var tomme for dette som vi i de siste årene har spist mindre og mindre av på landsbasis. Tilsvarende var det knapt melk, kjøtt og mel igjen i hyllene.

Situasjonen ser nå ut til å ha roet seg, men hva viser denne hamstringen oss. Hva er så viktig for et land i krise? Det mest elementære er matforsyning. Kan vi ikke fø egen befolkning av egenprodusert mat, så vil vi ikke greie oss lenge om grensene stenger. De siste dagene har vi sett at det i media sies at grensene skal stenges, men ikke for matforsyning. Det motsatte ser vi i andre land, der skal eksporten stoppes av ulike produkter, det viktigste er å ivareta egen befolkning før det eksporteres. Dette vil i verste fall føre til at vi får mangel på en del varer, som vi har gjort oss avhengig av i Norge. Poteter har de siste årene blitt kassert og ikke brukt verken til menneskemat eller dyrefôr, årsakene er flere, men en er at de ofte har feil størrelse og form, slik at de ikke kan komme i butikkhyllene. Hva er logikken i dette?

I 2019 gikk landbruksdepartement ut og sa at vi ikke trenger noe beredskapslager av korn i Norge. Sitat fra budsjettforslaget til landbruksdepartementet: «Forsyningsberedskapen innenfor matvaresektoren er basert på at både nasjonal produksjon og import langt på veg kan bli opprettholdt også i kriser. En fullstendig avsperring av forsyningslinjene over tid blir ikke sett på som realistisk. »

Nils Kristian Sandtrøen stilte spørsmål i spørretimen 20.11.2019 om hvorfor statsråden er negativ til å ha et slikt beredskapslager. Svaret han fikk er tuftet på en kost/nytte analyse. Det er på det rene at mye i samfunnet må ses på gjennom en kost/nytte analyse, men når det gjelder matsikkerhet til egen befolkning kan ikke dette være angrepsformen. Vi ser nå at det kommer store redningspakker på bordet, pakker som er helt nødvendige og som sikrer næringer i Norge. Vi burde dog ikke behøve å være redd for å få nok mat til egen befolkning. Dersom vi nå får en situasjon der koronaen slår beina under f.eks. kornproduksjonen i Ukraina eller at Ukraina stenger store deler av sin eksport, eller sågar noen av de andre landene som vi importerer mye korn fra, så har vi også i Norge et problem. Et lands viktigste oppgave er å kunne fø og ta vare på egen befolkning. Vi må ta vare på norsk matvareproduksjon, og vi trenger strakstiltak nå også i denne sektoren.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags