Sjukehjemsforslaget virker panisk

Av
DEL

Leserbrev

På meg virker rådmannens forslag til nytt sjukehjem i Moelv, med 12 plasser mindre enn det gamle, panisk. Det forundrer meg at formannskap og kommunestyre har vedtatt å støtte forslaget. «Norges flotteste sjukehjem» i Parkvegen er et prestisjeprosjekt for å vri oppmerksomheten vekk fra hovedproblemet for Ringsaker: Vi har brukt for mye penger, og har tre milliarder i gjeld. Stiger renta, får vi 30 millioner mer i årlige utgifter per prosent stigning. I 2019 betalte vi 226 millioner i renter og avdrag, cirka et halvt pleie- og omsorgsbudsjett, som da var på 480 mil. I 2020 blir renter og avdrag etter planen 241 mil. og 256 mil. i 2021. Langsiktig kommunal lånegjeld i 2013 var 1,67 milliarder, i 2018 var den 84009 kr per innbygger, som skulle gi ei samla gjeld på 2,87 milliarder.
En norm som kalles «normaltallet» knytta til langsiktig lånegjeld for kommuner tilsier at denne ikke bør overstige 50 prosent av driftsinntektene. For Ringsaker var dette tallet 95,7 prosent ved utgangen av 2017. Det er klart at «vi er på hæla» som rådmannen har uttrykt det. Men det er IKKE på grunn av for mange sjukehjemsplasser i Moelv.

Det er ingen krise ved sjukehjemmet i Moelv. Hjemmesjukepleien har her bra lokaler med oppstillingsplass under tak for bilene sine. Alle skjønner at rådmann og politikere vil legge ut nåværende sjukehjemstomt for boligbygging fortest mulig. Men så vidt jeg kan fatte, vil vi ikke kunne få inntekter herfra som monner før Stortinget har bestemt seg for om det skal bevilges 8,6 milliarder til mjøssjukehus. Da bør normaltallet vårt være på bedringens veg. Det blir det ikke med bortimot en halv milliard ekstra i gjeld. Derfor virker forslaget til nytt sjukehjem som et utslag av økonomisk panikk.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags