Skoledebatt i Ringsaker

Av
DEL

LeserbrevRådmannens forslag om å legge ned fire skoler i nordre Ringsaker har ikke uventet medført en del debatt. Jeg tror det er viktig at kommunestyret nå gjør et grep, og ikke på nytt utsetter gjennomgangen. At forslaget kommer, skyldes både økonomi, men også behovet for å se på det samlede skoletilbudet i kommunen. Når 56 elever søkes bort fra i hovedsak to av skolene, til større skoler, er et sterkt signal om at struktur og tilbud må vurderes. Utdanningsforbundet mener at de «truede» skolene har minst like gode lærere som ellers i kommunen. Spørsmålet er om bredden i kompetanse er god nok sammenlignet med andre skoler, noe foreldrene som har søkt barn bort kanskje har oppdaget?

Uansett må en kommune vurdere utgifter knyttet til sine tilbud. Jeg har laget en oppstilling over utgifter pr. skole og elev (undervisning og SFO), basert på budsjettall for 2020 og rådmannens saksframlegg:

Budsjett Elevtall Driftsutg.
2020 okt. 2019 pr. elev
Brøttum skole 13 130 000 159 82 579
Messenlia skole 5 425 000 41 132 317
Lismarka skole 6 771 000 60 112 850
Fagernes skole 7 288 000 55 132 509
Åsen skole 5 713 000 57 100 228
Fossen skole 5 294 000 30 176 467
Moelv skole 36 059 000 363 99 336
Gaupen skole 12 006 000 104 115 442
Kirkekretsen skole 13 668 000 144 94 917
Hempa skole 15 225 000 152 100 164
Fagerlund skole 51 741 000 569 90 933
Mørkved skole 34 592 000 337 102 647
Kirkenær skole 15 013 000 155 96 858
Kylstad skole 11 590 000 117 99 060
Stavsberg skole 15 718 000 148 106 203
Nes barneskole 26 595 000 296 89 848
Sum totalt 275 828 000 2 787 98 970

Jeg kjenner ikke detaljert til underlagene for tallene, om flere skoler har mer ressurskrevende elever og andre forhold. Budsjettene kan også være justert i 2020 ift. endret elevtall. Tabellen viser at utgiftene pr. elev ved Fossen skole er over dobbelt så høye som ved Brøttum skole, noe som tyder på at Fossen har en svært dårlig kapasitetsutnyttelse. Fagernes og Messenlia ligger også godt over snittet når det gjelder utgifter.

Fra Gaupen og sørover er det i alt 2.022 elever og 9 skoler, dvs. i snitt 225 elever pr. skole, mens det fra Moelv og nordover er 765 elever og 7 skoler, dvs. 109 elever pr. skole i snitt. Ved lik matematisk fordeling skulle nordre Ringsaker hatt 3,4 skoler; rådmannen foreslår at en ender opp med tre.

Dette er et innspill fra min side i forbindelse med prosessen og involveringen som skal skje i august.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags