Skolestruktur – Lek med tall

Næroset: skole, barnehage, boligfelt, butikk, båthavn, kulturhus, park, 4H-øy, helseveg innen 300 m radius

Næroset: skole, barnehage, boligfelt, butikk, båthavn, kulturhus, park, 4H-øy, helseveg innen 300 m radius Foto:

Av
DEL

LeserbrevSvar til leserbrev fra Arnfinn Houmb 8/7-20.
Jeg ser at flere er kreative når det gjelder å leke med tall for tiden, ikke bare administrasjonen i Ringsaker kommune (RK). Vi i Nordre Ringsaker kan også leke med tall, så får alle gjøre seg opp sin egen mening om hvilke tall de tror er nærmest sannheten.
Hvis vi ser på tallene Arnfinn har presentert, så finner han ut at vi skulle hatt 3.4 barneskoler i nordre. Hvis ikke geografi og avstander skal regnes med i det hele tatt, hvorfor er det mer enn en barneskole i Brumunddal? Ca 1.000 elever er ingen stor skole i internasjonal målestokk; tenk hvor mye RK kunne spart ved å legge ned 2 av barneskolene i Brumunddal! Jeg er ikke uenig i at det er penger å spare på færre skoler, men økonomiske argumenter mener jeg burde komme nederst på lista over hva som teller for å gi barna en god skolegang.


Når det gjelder hvor mye det er å spare på å legge ned skoler, ser det ikke ut som RK er enig med seg selv engang. Ut fra tallene presentert i budsjett for 2020, så er gjennomsnittlig årlig utgift per elev i barneskolen i RK 99.000. For de fire skolene foreslått nedlagt så er snittet 133.000, fordelt på 186 elever. Hvis utgiftene til disse 186 elevene kommer ned på snittet for resten av skolene, så er det 36.700 kroner i året å spare per elev. Ganger vi opp med 186 elever, så får vi et innsparingspotensial på 6.8 millioner kroner. Men i utredning av skolestruktur opererer RK med en innsparing på 11.4 millioner, sammenlignet med 6.8 millioner fra budsjettallene! Hvordan har RK klart å trylle fram 4.6 millioner i ekstra innsparinger?


Den reelle innsparingen er nok langt lavere enn 6.8 millioner også, for det er ikke medregnet investeringer på Brøttum og i Moelv for å få plass til alle, ikke økte driftsutgifter og ikke økte skysskostnader. Hvis vi setter opp en mer realistisk kalkyle over innsparinger for Fagernes skole, så kommer vi fram til en reell innsparing på 2.1 millioner pr. år mot RK sin beregning til 4 millioner. Hovedgrunnen til at det er så høye driftsutgifter på Fagernes, er at RK har valgt en dyr løsning med å leie bygg istedenfor å eie, akkurat som svømmebassenget i Brumunddal. I tillegg så har vi mange ukjente faktorer som f.eks. økt fraflytting og reduserte skatteinntekter ved en skolenedleggelse.


Det trekkes også fram at mange elever har søkt seg bort fra bl.a. Fagernes, og forklaringen som nevnes er at foreldrene har oppdaget bedre tilbud andre steder. For det første: Antall som er søkt hit og dit bør tas med en klype salt, da en ser hvordan RK leker med tall for å få det til å passe med sin agenda. For det andre: Vi vet at minst halvparten av dem som har søkt seg bort, har flyttet fra skolekretsen. Jeg ville også søkt ungene mine til den nye skolen, hvis jeg visste at vi skulle flytte i løpet av skoleåret. Og kan det tenkes at noen har blitt lei av dårlig ledelse og bevisst sulteforing på ressurser ved bygdeskolene, som del av et dårlig skjult forsøk på styrt avvikling?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags