Skolestruktur og pandemi

Av
DEL

LeserbrevRingsaker kommune hadde nylig kalt inn foreldrene på skolene i nordre Ringsaker til møte for å få synspunkter på kommende skolestrukturutredning. Brevet kom til FAU på skolene med 3 dagers varsel for å innhente innspill fra foreldrene. Vi synes dette var veldig knapp frist for å innhente synspunkter fra en stor gruppe, i en tid hvor fysiske foreldremøter er veldig vanskelig å gjennomføre. I tillegg skulle møtet med kommunen gjennomføres digitalt, så det forutsettes at alle foreldre har slike løsninger tilgjengelig. Hvorfor har dette slikt hastverk midt i en pandemi der hele samfunnet nærmest er snudd opp ned?
Ellers hører vi om at kommunen prioriterer ressurser for å sikre helsesektorens behov, og en rekke planlagte oppgaver er utsatt. Vi synes hele denne saksgangen bærer preg av hastverk, og er veldig betenkt over prosessen der det ikke legges opp til en åpen høring. Vi forutsetter at saken får en grundig utredning og behandling i utvalg for oppvekst.
Vi håper man virkelig tar rev i seilene i denne saken og vurderer framtidig skolestruktur i lys av dagens pandemi. Koronautbruddet er fortsatt i en tidlig fase, og kommer ifølge mange eksperter til å vare lenge. Det forskes mye på hvordan smitten spres både hos barn og voksne, og hvordan et moderne samfunn sin struktur påvirker spredningen. Det er ikke utenkelig at hvordan vi har organisert samfunnet med sentrale skoler og mye offentlig transport av folk har stor betydning for hvordan smitten spres.
Vi forutsetter at folks helse kommer foran alt annet, og at man ikke begynner å eksperimentere med å bryte opp elever fra sine vante omgivelser mens pandemien fortsatt pågår. Vi noterer oss at småskolene med ikke bare fullstappede klasserom raskere kan åpne opp igjen for alle elever og tilpasse seg krav til mindre gruppestørrelser, mens skolene med sprengt kapasitet har problemer med å takle en pandemi. Vi vil også minne kommunen på at dette ikke er den første og blir heller ikke den siste pandemien, så det kan det være verdt å ha i bakhodet når man planlegger framtidig skolestruktur. Da mener vi at kommunen trenger alle tilgjengelige lokaler for å undervise elevene i mindre grupper og bevarer skolene i nordre Ringsaker. Dette er nok en god grunn for å bevare grendeskolene i Ringsaker.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags